XVI Międzynarodowy Konkurs Skrzypcowy
im. Karola Lipińskiego i Henryka Wieniawskiego w Lublinie

16th Violin Competition in Honour
of Karol Lipinski and Henryk Wieniawski in Lublin

 

INFORMACJA

Informujemy wszystkich Uczestników, że XVI Międzynarodowy Konkurs Skrzypcowy im. K. Lipińskiego i H. Wieniawskiego odbywał się będzie w dniach 14 – 20 września 2024. Miejscem wystąpień Uczestników będzie  Trybunał Koronny na Starym Mieście w Lublinie, Rynek 1. Biuro Konkursu znajdować się będzie obok Trybunału Koronnego w siedzibie Towarzystwa Muzycznego im. H. Wieniawskiego, Rynek 17. Jest to miejsce urodzenia naszego Patrona Henryka Wieniawskiego. Koncerty Inauguracyjny: 14 września i  Laureatów 20 września odbędą się w Szkole Muzycznej im. T. Szeligowskiego w Lublinie przy ulicy Narutowicza 32a.
W Biurze Konkursu została komisyjnie wylosowana  litera „P”. Od nazwiska zaczynającego się na literę „P” będzie obowiązywała kolejność przesłuchań. Przesłuchania Grupy Młodszej rozpoczną się 15 września o godz. 10.00, a próby akustyczne od 8.30 w Trybunale Koronnym. Grupa Starsza zaczyna przesłuchania 16 września o godz. 10.00, a próby akustyczne od 8.30 w Trybunale Koronnym. Szczegółowe informacje każdy Uczestnik otrzyma w sierpniu drogą mailową. Poniżej podajemy listę Uczestników w kolejności alfabetycznej:

 

INFORMATION

We would like to inform all Participants that the 16th International K. Lipinski and H. Wieniawski  Violin Competition will be held from September 14 to 20, 2024. The Performances of the Paricipants  will be in the Crown Tribunal (Trybunał Koronny) in the Old Town of Lublin, Rynek 1. The Competition Office will be located next to the Crown Tribunal at the headquarters of the H. Wieniawski Music Society, Rynek 17. This is the birthplace of our Patron Henryk Wieniawski. The Inaugural Concert on September 14 and the Laureate Concert on September 20 will be held at the T. Szeligowski Music School in Lublin, 32a Narutowicza Street.

At the Competition Office, the letter „P” was drawn by committee. From the surname of the participant beginning with the letter „P”, the order of auditions will be applied.  The Younger Group auditions will begin on September 15 at 10 a.m., with acoustic rehearsals starting at 8:30 a.m. at the Crown Court (Trybunał Koronny). The Senior Group begins auditions on September 16 at 10 am, and acoustic rehearsals from 8:30 am at the Crown Court (Trybunał Koronny). Detailed information will be sent to each Participant by email in August. Below is the list of Participants in alphabetical order:

Grupa Młodsza / Junior Group
Amina Akhmetzhanova – (Kazakhstan)
Nanami Anasagasti Kamitaka – (Spain / Japan)
Rebecca Anna Borisov – (Italy)
Eduard Dayan – (Armenia)
Natalia Dragan – (Poland)
Alexander Erokhin Gomez – (Spain)
Marharyta Filipava – (Belarus)
Fengning Guo (China)
Joanna Habich – (Poland)
Ivan Kavaliouc – (Belarus)
Jayden King – (USA)
Youlan Lin – (China)
Emilia Linka – (Poland)
Stefaniia Moknacheva – (Kazakhstan)
Estelle Presler – (Switzerland)
Diana Magdalena Sidoruk – (Poland)
Zoja Syguda – (Poland)
Lill Szeflinski – (Norway)
Renee Tu – (USA)
Witold Waszkiewicz – (Poland)
Oriana Wojciechowska – (Poland)
Qiwei Zuo – (China)

Grupa Starsza / Senior Group
Alfred Artemyev (Ukraine)
Julia Błachuta (Poland)
Sophie Branson (Switzerland / United Kingdom)
Esperanza Saki Caraballo Yakura (Spain / Japan)
Lok Yin Chu (Hong Kong)
Krzysztof Dawidowicz (Poland)
Sonia D’Eliso (Italy)
Sofia Demetriades (United Kingdom)
Beatrice Ferrari (Italy)
Antoni Figurski (Poland)
Luvi Gallese (Italy)
Ivan Kerbiriou (France)
Richard Kollert (Czech Republic)
Laura Kostner (Austria)
Michał Krajewski (Poland)
Małgorzata Kucharek (Poland)
Yunyi Liu (China)
Paride Losacco (Italy)
Gulnaz Mukhambetualiyeva (Kazakhstan)
Gabriela Pill (Poland)
Chen Siyu (China)
Martyna Skuza (Poland)
Piotr Stadnicki (Denmark / Poland)

 

 

Przypominamy wszystkim chcącym wziąć udział w XVI Międzynarodowym Konkursie Skrzypcowym im. K. Lipińskiego i H. Wieniawskiego, który odbędzie się w Lublinie w dniach 14 – 20 września 2024, że termin zgłoszeń na Konkurs mija 31 maja 2024. Dziękujemy i zapraszamy do Lublina, miejsca urodzenia naszego Patrona Henryka Wieniawskiego.

The We would like to remind everyone who wants to take part in the 16th Lipiński&Wieniawski International Violin Competition, which will take place in Lublin (Poland) on September 14 – 20, 2024, the deadline for applications is May 31, 2024. Thank you and we invite you to Lublin, the birthplace of our Patron Henryk Wieniawski.

Ryszard Heliasz
Dyrektor Konkursu/Director of the Competition

Z przyjemnością informujemy, że w Jury XVI Międzynarodowego Konkursu Skrzypcowego im. K. Lipińskiego i H. Wieniawskiego w dniach 14 – 20 września 2024 w Lublinie zasiądą:

We are pleased to announce that the 16th International Violin Competition in Honour of Karol Lipinski and Henryk Wieniawski in Lublin, September 14-20, Jury will include:

Oficjalną Pianistką Konkursu będzie Pani dr Joanna Zathey-Wójcińska. Zainteresowanym podajemy kontakt: e-mail: joannazathey@gmail.com , tel. +48 501 234 147

The official pianist of the Competition will be Dr. Joanna Zathey-Wójcińska. For those interested, here is the contact information: e-mail: joannazathey@gmail.com , tel. +48 501 234 147.

Więcej informacji podamy po zakończeniu przyjmowania zgłoszeń w czerwcu. Dziękujemy!

We will provide more information after the deadline for accepting applications in June. Thank you!

Prof. Zakhar Bron (Niemcy/Szwajcaria) – Przewodniczący/ President

Prof. Roman Lasocki (Polska) – Wiceprzewodniczący/ Vicepresident

Prof. Marcin Baranowski (Polska)

Prof. Yair Kless (Izrael/Austria)

Prof. Adam Kostecki (Polska/Niemcy)

Prof. Dominika Falger (Polska/Austria)

Prof. Aiman Musakhodzhaeva (Kazachstan)

Prof. Michael Stricharz (Ukraina/Niemcy)

Prof. Maurizio Sciarretta (Włochy)

 

 

 

 

Ryszard Piotr Heliasz

Dyrektor Konkursu/Director of the Competition

 

 

 

Zapraszamy do udziału w XVI Międzynarodowym Konkursie Skrzypcowym im K. Lipińskiego i H. Wieniawskiego w Lublinie. Konkurs jest imprezą stałą, organizowaną co trzy lata w której udział biorą uczestnicy w dwóch grupach wiekowych :

  1. młodsza do 17 lat
  2. starsza do 25 lat

XVI edycja konkursu odbędzie się w dniach 13-21 września 2024 r.

Występy uczestników oceniane będą przez międzynarodowe Jury pod przewodnictwem prof. Zakhara Brona

Termin zgłoszeń upływa 31 maja 2024 roku

We invite you to participate in the 16th International Violin Competition in Honour of Karol Lipinski and Henryk Wieniawski in Lublin. The International Violin Competition in Honour of Karol Lipinski and Henryk Wieniawski is a regular event which is organized every three years by the Henryk Wieniawski Musical Society of Lublin.

  1. Junior Group under 17 years of age
  2. Senior Group from 17 to 25 years of age

16th International Competition is going to be held in September, 13–21.09.2024

The performances of the participants will be assessed by international Jury chaired by prof. Zakhar Bron

Application deadline – 31.05.2024

Więcej informacji, w tym regulaminy i karty zgłoszenia dostępne poniżej/More information, including regulations and application forms available below:

 

 

 

 

 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Dodaj tu swój tekst nagłówka