XVI Międzynarodowy Konkurs Skrzypcowy
im. Karola Lipińskiego i Henryka Wieniawskiego w Lublinie

16th Violin Competition in Honour
of Karol Lipinski and Henryk Wieniawski in Lublin

 

Uwaga!
Z przyczyn niezależnych od Organizatorów termin Konkursu zostaje zmieniony. Konkurs odbędzie się w dniach 14-20 września 2024.
Przesłuchania Konkursowe zaczynają się od grupy młodszej, 15 września od godz. 10.00.

Przepraszamy!

Dyrektor Konkursu
Ryszard Heliasz

Attention!
For reasons beyond the control of the Organizers, the date of the Competition is changed. The Competition  will take place on September 14-20, 2024.
The Competition Auditions start at 10 a.m. for the younger group, 
on September 15th.

We apologize!

Director of the Competition
Ryszard Heliasz

 

Zapraszamy do udziału w XVI Międzynarodowym Konkursie Skrzypcowym im K. Lipińskiego i H. Wieniawskiego w Lublinie. Konkurs jest imprezą stałą, organizowaną co trzy lata w której udział biorą uczestnicy w dwóch grupach wiekowych :

  1. młodsza do 17 lat
  2. starsza do 25 lat

XVI edycja konkursu odbędzie się w dniach 13-21 września 2024 r.

Występy uczestników oceniane będą przez międzynarodowe Jury pod przewodnictwem prof. Zakhara Brona

Termin zgłoszeń upływa 31 maja 2024 roku

We invite you to participate in the 16th International Violin Competition in Honour of Karol Lipinski and Henryk Wieniawski in Lublin. The International Violin Competition in Honour of Karol Lipinski and Henryk Wieniawski is a regular event which is organized every three years by the Henryk Wieniawski Musical Society of Lublin.

  1. Junior Group under 17 years of age
  2. Senior Group from 17 to 25 years of age

16th International Competition is going to be held in September, 13–21.09.2024

The performances of the participants will be assessed by international Jury chaired by prof. Zakhar Bron

Application deadline – 31.05.2024

Więcej informacji, w tym regulaminy i karty zgłoszenia dostępne poniżej/More information, including regulations and application forms available below:

REGULAMIN / REGULATIONS

 

PROGRAM/ PROGRAMM

 

KARTA ZGŁOSZENIA/ APLICATION FORM