Witamy Państwa

W Towarzystwie Muzycznym

im. Henryka Wieniawskiego

Lubelskie Towarzystwo Muzyczne jest jedną z najdłużej nieprzerwanie działających tego typu organizacji w Polsce. Istnieje od 1898 roku. Powstało w czasie, gdy Polska nie miała własnej państwowości, a działalność w różnego rodzaju organizacjach, także kulturalnych, była przejawem patriotyzmu i podtrzymywania ciągłości narodu.

Lubelszczyzna znajdowała się wówczas pod zaborem rosyjskim. Po długich staraniach lubelskich działaczy kultury i władze carskie wydały w Petersburgu zgodę na działalność Towarzystwa Muzycznego. Po l wojnie światowej, a dokładniej 11 listopada 1918, Polska uzyskała niepodległość. Działalność kulturalna była wówczas jedną z bardzo ważnych form odbudowy kraju. Działacze Towarzystwa Muzycznego aktywnie w tym uczestniczyli, organizując koncerty, konkursy muzyczne, prowadząc orkiestrę, teatr i szkołę muzyczną, wydając czasopisma.

Po II wojnie światowej Towarzystwo Muzyczne podjęło działalność zaraz po wyzwoleniu Lublina w 1944 roku. Wzięło na swoje barki trud odbudowy życia kulturalnego w mieście. Obecnie działająca Szkoła Muzyczna l i II st. im. Karola Lipińskiego, Filharmonia Lubelska oraz Teatr Muzyczny rozpoczynały działalność jako agendy naszej organizacji. Bardzo duże znaczenie dla życia kulturalnego w regionie miała także sieć ognisk muzycznych, która pozwalała nauczać gry na instrumentach dzieci i młodzież nawet z najdalszych i najmniejszych zakątków Lubelszczyzny.

Dziś Towarzystwo Muzyczne także prowadzi bardzo rozległą działalność. Oprócz konkursów muzycznych organizuje liczne koncerty i występy. Ma własną Społeczną Szkołę Muzyczną, prowadzi ogniska, chór, zespół jazzowy itp. Szczególny charakter ma Szkoła Muzyczna dla Dzieci Niepełnosprawnych im. Paula Harrisa, założyciela Rotary International.

Nasz zespół

Skład Zarządu i Komisja Rewizyjna

To wieloletni i doświadczeni pedagodzy

Skład Zarządu

Prof. Zakhar Bron
Ryszard Piotr Heliasz
Prof. Roman Julisz Lasocki
Janusz Mamcarz
Joanna Zofia Biegalska
Grzegorz Józef Wilczyński
Iwona Kowalczyk
Kazimierz Marucha
Agnieszka Schulz-Brzyska
Danuta Warząchowska
Prezes
Wiceprezes/Dyrektor
Wiceprezes
Wiceprezes
Sekretarz
Skarbnik
Członek Zarządu
Członek Zarządu
Członek Zarządu
Członek Zarządu

Komisja rewizyjna

Mirosława Rakoczy – Przewodnicząca
Jan Alfred Kułaga – (zawieszony w pełnieniu funkcji)
Waldemar Andrzej Żelazkowski –Sekretarz
Kilka faktów

Z naszej historii

Pragniemy pochwalić się naszymi osiągnięciami

Wychowanków
Realizacji muzycznych
Koncertów
Nagród
Rekomendacje

Towarzystwa Muzycznego

Potwierdzenie naszych działań i osiągnięć