Historia

Towarzystwa Muzycznego

im. Henryka Wieniawskiego

Lubelskie Towarzystwo Muzyczne istnieje od 1898 roku i nosi imię Henryka Wieniawskiego od 1968 r. Przyjęcie wybitnego wirtuoza i kompozytora za patrona miało szczególne uzasadnienie, bowiem urodził się on Lublinie, tu spędził pierwszych osiem lat życia i zdobywał podstawy wiedzy muzycznej, a później wielokrotnie pracował i koncertował. Związki lubelskiego Towarzystwa Muzycznego z patronem są bogate. Nie opodal nowego gmachu lubelskiej filharmonii, na skwerze przy al. Racławickich, stanął ufundowany w 1978 r. przez Towarzystwo pomnik Henryka Wieniawskiego. Posąg wykonany został społecznie w trzymetrowym bloku piaskowca przez artystę rzeźbiarza Janusza Pastwę.

W zbiorach Towarzystwa znajdują się rodzinne pamiątki ofiarowane przez Marię Wieniawską i Marię Dąbrowską. Największą wartość mają dwa, nigdzie dotąd nie publikowane, utwory napisane własnoręcznie przez Henryka Wieniawskiego. Oprócz tego są olejne portrety Reginy Wieniawskiej oraz Henryka Wieniawskiego, pukiel włosów wirtuoza przechowany w medalionie z wizerunkiem Matki Boskiej, noszonym niegdyś przez Reginę Wieniawską, napisany przez nią list oraz kartki pocztowe Józefa Wieniawskiego.

Jedną z form podtrzymywania pamięci o Henryku Wieniawskim przez Towarzystwo Muzyczne jest uczynienie go patronem odbywającego się co trzy lata w Lublinie Międzynarodowego Konkursu Młodych Skrzypków. Również w 1973 r. na kamienicy przy Rynku 17 w Lublinie wmurowana została tablica z napisem : „W tym domu w roku 1835 urodził się genialny skrzypek Henryk Wieniawski”. Od 1982 r. w budynku tym ma swoją siedzibę Towarzystwo Muzyczne. Zaczęto od skromnego pokoiku, aby z czasem oprócz sekretariatu i biura urządzić kameralną salę koncertową oraz sale lekcyjne. Kamienica jest systematycznie odnawiana.

Najważniejsze daty

Histori Towarzystwa Muzycznego

im. Henryka Wieniawskiego

1898 – Polska nie ma własnej państwowości, o którą od lat walczy. Znaczna część kraju znajduje się pod zaborem rosyjskim i z władza tego kraju zatwierdza w Petersburgu statut Towarzystwa Muzycznego. Starania o to trwały ponad rok. W grudniu odbywa się pierwszy koncert przygotowany przez nowo powstałą organizację.

1919 – Polska odzyskała niepodległość po I wojnie światowej. Z inicjatywy Towarzystwa Muzycznego powstaje w Lublinie Szkoła Muzyczna im. S. Moniuszki. Odbywa się także konkurs dla uczczenia działalności muzycznej i patriotycznej J. I. Paderewskiego, wybitnego polskiego pianisty, kompozytora i premiera rządu.

1921 – Odbyły się dwa kolejne konkursy zorganizowane przez Towarzystwo Muzyczne – kompozytorski i wykonawczy.

1923-1927 – W koncertach organizowanych przez Towarzystwo Muzyczne brali udział m.in. Irena Dubiska, Karol Szymanowski, Artur Rubinstein i Ada Sari.

1936 – Ukazuje się czasopismo Lubelskie Wiadomości Muzyczne firmowane przez Towarzystwo Muzyczne.

1947 – Działacze Towarzystwa Muzycznego tworzą Filharmonię Lubelską.

1949 – Organizacja otrzymuje zgodę na prowadzenie ognisk muzycznych, w których dzieci z całego regionu zyskały możliwość nauki gry na instrumentach.

1967 – Odbył się tzw. Mały Konkurs im. H. Wieniawskiego dla uczniów ognisk i szkół muzycznych.

1968 – Towarzystwo Muzyczne przyjmuje imię Henryka Wieniawskiego.

1970 – Odbył się I Ogólnopolski Festiwal Młodych Skrzypków.

1973 – Na frontonie kamienicy przy Rynku 17, w której urodził się patron organizacji, wmurowana zostaje tablica upamiętniająca to wydarzenie. Od 1982 r. budynek ten jest siedzibą Towarzystwa Muzycznego.

1976 – Odbywa się Konkurs Młodych Skrzypków.

1978 – W Lublinie odsłonięty zostaje pomnik Henryka Wieniawskiego.

1979 – Odbywa się I Międzynarodowy Konkurs Młodych Skrzypków im. K. Lipińskiego i H. Wieniawskiego. Impreza zostaje wpisana do stałego kalendarza i od tamtej pory odbywa się co trzy lata.

1990 – Odbywa się I Ogólnopolski Konkurs Młodych Skrzypków im. Stanisława Serwaczyńskiego. Również ta impreza ma charakter cykliczny i odbywa się co trzy lata.

1992 – Towarzystwo Muzyczne uzyskuje członkostwo w Europejskiej Unii Młodzieży Muzykującej (EMCY).

1995 – Rozpoczyna działalność Społeczna Szkoła Muzyczna prowadzona przez Towarzystwo Muzyczne.

1998 – Towarzystwo Muzyczne uroczyście świętuje 100-lecie istnienia

1999 – III Międzynarodowe Dni Muzyki Chóralnej

1999 – IV Ogólnopolski Konkurs Młodych Skrzypków

1999 – Chór Kameralny – wykonanie IX Symfonii L.van Beethovena – Filharmonia Lubelska

2000 – VIII Międzynarodowy Konkurs Młodych Skrzypków im.K.Lipińskiego i H. Wieniawskiego.

2000– wykonanie przez Chór Towarzystwa Muzycznego utworu „Messias” J. Haydna w Katedrze Oliwskiej w Gdańsku.

2000 – Obchody 165 rocznicy urodzin i 120 rocznicy śmierci Henryka Wieniawskiego

2000 – Koncert Lubelskiej Orkiestry Kameralnej – Dni Lublina – Deptak przed Ratuszem Miejskim.

2001 – I Międzynarodowego Konkursu Muzycznego dla Niewidomych im. Ignacego Jana Paderewskiego,

2001 – Wystawa „Ignacy Jan Paderewski – kompozytor, pianista, polityk”.
2001 – Poczta Polska wydaje okolicznościowy stempel wraz ze specjalną kartą pocztową,
2001 – IV Międzynarodowe Dni Muzyki Chóralnej
2001 – Okręgowa Wystawa Filatelistyczna „ Wierni Dziedzictwu Prymasa Tysiąclecia”
2001 – Chór Kameralny – I konkurs im. F. Mendelssona – Niemcy – srebrny dyplom
2001 – Chór Kameralny – Tydzień Polski „Zbliżenia Annaherung” – Greifswald – Niemcy.
2001 – Chór Kameralny – wykonanie Requiem W. A. Mozarta – Archikatedra Lubelska

2002 – XIX Festiwal Orkiestr Dętych w Bychawie.
2002 – Międzynarodowe Koncerty Chórów Cerkiewnych
2002 – V Ogólnopolski Konkurs Młodych Skrzypków

2003 – IX Międzynarodowy Konkurs Młodych Skrzypków
2003 – V Międzynarodowe Dni Muzyki Chóralnej

2004 – II Międzynarodowy Konkurs Muzyczny dla Niewidomych im. Ignacego Jana Paderewskiego,
2004 – Integracyjne Warsztaty Muzyczne dla Niepełnosprawnych.

2005 – VI Ogólnopolski Konkurs Młodych Skrzypków
2005 – VI Międzynarodowe Dni Muzyki Chóralnej
2005 – Obchody 170 rocznicy urodzin i 125 rocznicy śmierci Henryka Wieniawskiego
2005 – Uroczyste odsłonięcie pomnika Henryka Wieniawskiego
2005 – Poczta Polska wydaje kartę pocztową i okolicznościowy stempel pocztowy.

2006 – VI Międzynarodowych Dni Muzyki Chóralnej
2006 – X Międzynarodowy Konkurs Młodych Skrzypków im. K. Lipińskiego i H. Wieniawskiego.

2007 – III Międzynarodowy Kurs Muzyczny dla Niewidomych im. I.J. Paderewskiego
2007 – VII Międzynarodowe Dni Muzyki Chóralnej.

2008 – VII Ogólnopolski Konkurs Młodych Skrzypków
2008 – Wystawa „Lublin- miasto rodzinne Henryka Wieniawskiego” w Kamienicy Wieniawskich.

2009 – Emisja żetonów monetarnych – UNIDIKATÓW – z okazji 440 rocznicy Unii Polsko – Litewskiej i 5 rocznicy wejścia Polski do Unii Europejskiej.
2009 – XI Międzynarodowy Konkurs Młodych Skrzypków im. K. Lipińskiego i H. Wieniawskiego.
2009 – Wystawa Instrumentów członków Związku Polskich Artystów Lutników.

2010 – IV Międzynarodowy Konkurs Muzyczny dla Niewidomych im. Ignacego Jana Paderewskiego,
2010- Harmonie Starego Miasta
2010 – Obchody 175 rocznicy urodzin i 130 rocznicy śmierci Henryka Wieniawskiego

2011 – Harmonie Starego Miasta
2011 – VIII Ogólnopolski Konkurs Młodych Skrzypków
2011 – II Międzynarodowy Kurs Muzyczny w Kozłowce

2012 – XII Międzynarodowy Konkurs Młodych Skrzypków im.K. Lipińskiego i H. Wieniawskiego.
2012 – I Konkurs Lutniczy na Brzmienie Skrzypiec im. K. Lipińskiego i H. Wieniawskiego
2012 – Studio Classic- Koncerty Czwartkowe
2012 – Harmonie Starego Miasta
2012 – Koncert jubileuszowy z okazji 25-lecia działalności Chóru Kameralnego Towarzystwa Muzycznego im. H. Wieniawskiego w Lublinie
2012 – Utworzenie kolekcji skrzypiec im. Prof. Zakhara Brona
2012 – I Międzynarodowy Festiwal – Andrzej Nikodemowicz – czas i dźwięk
2012 – Koncert Narodowy -Filharmonia Lubelska – Krzesimir Dębski

2013 – III Kurs Muzyczny w Lublinie
2013 – Muzyka na Lubelskiej Starówce
2013 – „Spotkania z Lutosławskim”
2013 – Harmonie Starego Miasta”
2013 – II Międzynarodowy Festiwal – Andrzej Nikodemowicz – czas i dźwięk
2013 – IV Międzynarodowy Kurs Muzyczny w Kozłówce
2013 – Studio Classic- Koncerty Czwartkowe
2013 – Wydanie książki „ Adam Natanek – portret Artysty”- Teresa Księska- Falger i Marek Dudek.
2013 – „Opus Magnum” -KULowskie wieczory z muzyka.

2014 – Muzyka na Lubelskiej Starówce
2014 – Nasi Laureaci w Radiu Lublin
2014 – Uroczysty Koncert z okazji 10 rocznicy wejścia do Polski Unii Europejskiej
2014 – IX Ogólnopolski Konkurs Młodych Skrzypków
2014 – V Międzynarodowy Kurs Muzyczny Kozłówka/Lublin
2014 – III Międzynarodowy Festiwal – Andrzej Nikodemowicz- Czas i Dźwięk
2014 – Nadzwyczajny Koncert Listopadowy
2014 – Uroczysty koncert na 300-lecie Metropolitalnego Seminarium Duchownego
2014 – Opus Magnum – KULowskie Wieczory z Muzyką .

2015 – Muzyka na Lubelskiej Starówce
2015 – Opus Magnum -KULowskie Wieczory z Muzyką
2015 – V Międzynarodowy Kurs Muzyczny Kozłówka/Lublin
2015 – IV Międzynarodowy Festiwal – Andrzej Nikodemowicz- Czas i Dźwięk
2015 – XIII Międzynarodowy Konkurs Młodych Skrzypków im. K.Lipińskiego i H. Wieniawskiego
2015 – Obchody 180 rocznicy urodzin i 135 rocznicy śmierci Henryka Wieniawskiego

2016 – Muzyka na Lubelskiej Starówce
2016 – Opus Magnum -KULowskie Wieczory z Muzyką
2016 – Mozart na Lubelskim Zamku
2016 – Muzyka na Lubelskim Zamku
2016 – V Międzynarodowy Festiwal – Andrzej Nikodemowicz – „Czas i Dźwięk „