Szkoła Muzyczna

im. Paula Harrisa

dla Dzieci Niepełnosprawnych

21 września 2003 roku w Lublinie rozpoczęła działalność Szkoła Muzyczna dla Dzieci Niepełnosprawnych imienia Paula Harrisa. Uroczystego otwarcia Szkoły dokonał Prezydent Miasta Lublina. w obecności Gubernatora Dystryktu Jerzego Karasińskiego i licznej rzeszy rotarian z wielu Klubów Dystryktu 2230. Szkoła jest kontynuatorką Ogniska Muzycznego dla dzieci specjalnej troski, które powstało jako wynik współpracy Towarzystwa Muzycznego imienia Henryka Wieniawskiego w Lublinie i Klubu Rotary Lublin Centrum od 1996 roku. Po inauguracyjnym koncercie w styczniu 1997 roku lubelska prasa pisała „Ostatnio w salach Towarzystwa Muzycznego w Lublinie odbył się niezwykły koncert dzieci ogniska zorganizowanego z inicjatywy Klubu Rotary Lublin Centrum z nadzieją że śpiew i muzyka pozwolą im na pełniejsze uczestnictwo w życiu, w którym napotykają na liczniejsze bariery niż ich rówieśnicy. Był to koncert serdecznych wzruszeń. Mali artyści ofiarowali swoim rodzicom, opiekunom i protektorom nutki najprostsze, najpiękniejsze

Z nieukrywaną satysfakcją stwierdzamy. że nasza inicjatywa sprzed 10 lat dzięki ludziom dobrej woli i ich wsparciu materialnemu funkcjonuje w najlepsze. Do Szkoły uczęszcza regularnie ok. 20 dzieci o różnym stopniu niesprawności (dzieci niesłyszące, niedowidzące. z porażeniem mózgowym. autyzmem), a dzięki wysiłkom organizatorów nauka dla tych dzieci jest nieodpłatna. Uczniowie Szkoły Muzycznej dla dzieci niepełnosprawnych imienia Paula Harrisa są wielokrotnymi laureatami lokalnych i ogólnopolskich konkursów muzycznych dla tej kategorii uczestników Inicjatywa nasza spotyka się z żywym zainteresowaniem także poza granicami naszego kraju, co zaowocowało współpracą z Klubami Rotary z Francji i uzyskaniem w ramach Matching Grantu kilkudziesięciu tysięcy dolarów z przeznaczeniem na zakup sprzętu.

W ostatnim czasie do współfinansowania Szkoły dołączyły wszystkie Kluby Rotary z regionu lubelskiego: RC Chełm, Janów Lubelski. Kazimierz Dolny. Puławy, Zamość oraz 2 Kluby z Lublina — Lublin i Lublin Stare Miasto. Nadal jesteśmy zainteresowani współpracą z innymi Klubami Rotary z naszego Dystryktu jak i z zagranicy, które mogłyby i chciały wspomóc naszą inicjatywę.

Paul Harris

Amerykański prawnik, zorganizował w Chicago grupę ludzi o różnych zawodach, poglądach politycznych i wyznaniach religijnych, których połączyła nie tylko chęć wzajemnej pomocy i przyjaźni, ale i nadrzędny cel, jakim jest służba dla innych. Wkrótce przyjęli nazwę ROTARY z tego powodu, że ich spotkania odbywały się rotacyjnie, kolejno w miejscach pracy i domach poszczególnych członków. Tak powstał w Chicago pierwszy w świecie Klub Rotary, oficjalnie założony przez Paula Harrisa 23 lutego 1905 roku. Przez 100 lat ruch rotariański ogarnął cały świat i w chwili obecnej w 170 krajach działa ponad 35 tysięcy Klubów zrzeszających ok. 1,6 miliona członków. Naczelną dewizą całego ruchu jest zasada „service above self”.