Kurs Mistrzowski najwybitniejszego Pedagoga skrzypiec na świecie Profesora Zakhara Brona.

Na chwilę obecną ze względu na pandemię koronowirusa online.

Koszt uczestnictwa 300 zł za godzinę lekcyjną (45 min).

Ilość miejsc ograniczona.

Zgłoszenia przyjmujemy wyłącznie drogą mailową: wieniawskisociety@wp.pl


W zgłoszeniu wystarczy podać imię i nazwisko. Wpłat należy dokonywać na konto Towarzystwa Muzycznego im. H. Wieniawskiego w Lublinie, Rynek 17, 20-111 Lublin:
Bank PEKAO S.A. III O/Lublin, Nr 18 1240 2382 1111 0000 3895 8111 z dopiskiem Kurs Mistrzowski Prof. Zakhara Brona.

Zapraszamy!

Cały dochód z Kursu Profesor przeznacza na Towarzystwo Muzyczne im. H. Wieniawskiego w Lublinie! Dziękujemy! 😊😊😊