Nabór na rok szkolny 2022/2023

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w naborze do naszej Szkoły Muzycznej!

Naszą placówkę wyróżnia kameralność, która pozwala na indywidualizm w podejściu do Ucznia oraz elastyczność terminów zajęć.

Przyjmujemy osoby w każdym wieku! 

Szkoła jest zarejestrowana w CEA i MKiDN. Po ukończeniu szkoły Absolwenci otrzymują dyplom muzyka z danej specjalizacji upoważniający do podjęcia zawodu lub podjęcia studiów na uczelniach wyższych.

Nasza szkoła daje możliwość nauki na niemal każdym instrumencie!

Jeżeli zależy Ci na nauce w szkole innej niż wszystkie, usytuowanej w sercu Starego Miasta, niebywale klimatycznej i przyjaznej, z pełnymi zaangażowania Nauczycielami – to jest to miejsce dla Ciebie!

Zapraszamy do kontaktu!

Dyrektor szkoły: 516 151 677

Wypożyczenie skrzypiec

Istnieje możliwość odpłatnego wypożyczenia skrzypiec od Towarzystwa Muzycznego.

Szczegóły dotyczące wypożyczenia instrumentów dostępne pod nr telefonu: 81 532 84 19

Historia Szkoły Muzycznej

Towarzystwa Muzycznego im. Henryka Wieniawskiego

Bardzo ważnym elementem działalności Towarzystwa Muzycznego jest nauczanie dzieci i młodzieży. Projekt zorganizowania w Lublinie szkoły muzycznej został po raz pierwszy zgłoszony w 1913 r., ale nie udało się go zrealizować, bowiem w statucie Towarzystwa brak było zapisu umożliwiającego prowadzenie tego typu działalności. Odpowiedni punkt dopisano w czerwcu 1916 r. Szkoła ruszyła cztery miesiące później, w październiku. Nadano jej imię Stanisława Moniuszki. Uczniów przyjmowano na kurs wstępny, niższy i średni. Ukończenie tego ostatniego dawało prawo do kontynuowania nauki na kursie wyższym Konserwatorium Muzycznego w Warszawie.

Otwarcie szkoły odbyło się w podniosłym nastroju w wypełnionej po brzegi sali Towarzystwa Muzycznego przy ul. Kapucyńskiej. Pierwszym dyrektorem placówki został Bronisław Strzyżykowski. Z ogłoszenia wydrukowanego w prasie wynika, że w ośmiu różnych klasach specjalnych: fortepianu, skrzypiec, wiolonczeli, śpiewu solowego, organów, kontrabasu i instrumentów dętych, teorii muzyki i harmonii oraz dykcji i deklamacji. W 1919 r. Ministerstwo Sztuki i Kultury zatwierdziło statut szkoły, ukazała się również broszura informująca o nim, a także o programie i regulaminie nauczania.

Najbardziej zasłużonym dyrektorem szkoły w początkowym okresie jej działalności był Janusz Miketta. Eksponował on pracę prowadzonej przez siebie placówki, organizując np. wiele koncertów w wykonaniu profesjonalistów i uczniów; wśród nich znalazł się m.in. Stefan Rachoń. Największym osiągnięciem Janusza Miketty było zorganizowanie w połowie lat dwudziestych Instytutu Muzycznego.
W sezonie 1927/28 doszło do połączenia dwu konkurujących ze sobą szkół Towarzystwa Muzycznego oraz Towarzystwa Filharmonicznego. Zbiegło się to z wzrostem zainteresowania edukacją muzyczną w Lublinie, o czym świadczy fakt, że w roku szkolnym 1928/29 na lekcje uczęszczało 164 uczniów. Program nauczania został z czasem poszerzony o klasę rytmiki oraz dramatyczną.

Recenzent oceniający pracę szkoły w 1935 r. napisał, że stale się ona rozwija i ma coraz więcej uczniów, a wykonanie przez nich utworów Haydna i Mendelssohna oraz zestawu pieśni i arii operowych rokuje młodym talentom jak najlepszą przyszłość oraz stawia szkołę w rzędzie najlepszych uczelni tego typu. Prawdziwość tej oceny potwierdziła decyzja ministra Oświecenia Publicznego, który lubelską Szkołę Muzyczną im. S. Moniuszki podniósł do rangi Instytutu Muzycznego.

Po II wojnie światowej lubelski Instytut Muzyczny został upaństwowiony, a następnie podzielony na szkoły muzyczne o różnym poziomie nauczania. W takiej sytuacji Towarzystwo Muzyczne wystąpiło w 1949 r. do Ministerstwa Kultury i Sztuki o zgodę na prowadzenie ognisk muzycznych. Działalność ta stale się rozwija. W 1968 r. Towarzystwo miało na Lubelszczyźnie 23 ogniska oraz 38 filii terenowych, w których pracowało 149 nauczycieli. W latach siedemdziesiątych, po reformie administracyjnej kraju, struktury te zostały przebudowane. Późniejszy największy rozwój ognisk nastąpił w latach osiemdziesiątych, kiedy to do 46 społecznych punktów nauczania uczęszczało ponad 2000 uczniów. Największymi z nich były lubelskie ogniska Maki i Stare Miasto. Wartościową inicjatywą, realizowaną od 1996 r. wspólnie z Klubem Rotary Lublin-Centrum, jest prowadzenie bezpłatnych zajęć dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, którym lekcje muzyki pomagają w przełamywaniu życiowych barier. Pierwszy publiczny koncert tych uczniów, który odbył się na początku 1997 r., dostarczył słuchaczom bardzo wiele wzruszeń i przekonał, że akcja powinna zostać rozszerzona. 

Od 1995 r. Towarzystwo Muzyczne prowadzi Społeczną Szkołę Muzyczną. Placówka, kierowana przez dyrektora Stanisława Rybaka, zorganizowana została z myślą o dzieciach, które na co dzień uczęszczają do tradycyjnych szkół.

Nasza Szkoła Muzyczna jest instytucją kameralną, co pozwala na dużą elastyczność godzinową oraz indywidualne podejście do Uczniów.

Szkoła nawiązuje do tradycji Średniej Szkoły Muzycznej, którą Towarzystwo Muzyczne prowadziło od 1959 r. Jej dyrektorem był znany lubelski muzyk Aleksander Bryk.

Od 1999 dyrektorem Szkoły Muzycznej jest Danuta Warząchowska.

Ponad 100 lat tradycji w upowszechnianiu kultury muzycznej.