Witamy Państwa

W Towarzystwie Muzycznym

im. Henryka Wieniawskiego

Chór Kameralny Towarzystwa Muzycznego powstał na przełomie 1986/87 roku. Został założony przez Beatę i Dariusza Dąbrowskich, którzy wraz z grupą studentów pragnęli realizować w zespole swoje muzyczne pasje. Zainteresowania muzyczne skupiały w zespole ludzi różnych profesji: studentów, nauczycieli, lekarzy, muzyków, urzędników. Podstawę repertuaru stanowiły pieśni a cappella różnych epok. Od początku istnienia chór uczestniczył w cyklicznych imprezach odbywających się w Lublinie, takich jak Ars Chori, Triduum Cecyliańskie, Ciemna Jutrznia, Wielkopostne śpiewanie, Jesienne i Wiosenne Spotkania Chórów. Od wielu lat ważny nurt w pracy chóru stanowiła muzyka oratoryjno – kantatowa. Współpraca z innymi chórami oraz orkiestrami dawała możliwość wykonania wielkich dzieł wokalno – instrumentalnych.

Zespół uczestniczył w wykonaniach m. in.:
 1. J. S. Bacha – Magnificat, Pasja wg św. Mateusza, Oratorium na Boże Narodzenie,

 2. G. F. Haendla – Mesjasz, Susanna,

 3. G. B. Pergolesiego – Stabat Mater

 4. J. Haydna – Stworzenie świata,

 5. W. A .Mozarta – Requiem, Wielka msza c-moll,

 6. L. van Beethovena – IX Symfonia,

 7. J. Brahmsa – Requiem niemieckie,

 8. G. Rossiniego – Stabat Mater, Petite messe solennelle,

 9. G. Pucciniego – Messa di Gloria,

 10. F. Liszta – Via Crucis,

 11. K. Szymanowskiego – Stabat Mater,

 12. A. Ramireza – Misa Criolla, Navidad Nuestra

W latach 1993-2003 chór wielokrotnie koncertował dla środowiska akademickiego m.in. w ramach festiwali Żakeria oraz Mikołajki folkowe. Zespół kilkakrotnie brał udział w festiwalach, konkursach i warsztatach muzycznych za granicą – Francja, Białoruś, Szwajcaria, Szwecja, Austria, Niemcy, Węgry, Chorwacja, Belgia. 18 maja 2000 r. wraz z orkiestrą Polskiej Filharmonii Bałtyckiej chór uczestniczył w wykonaniu Mesjasza G. F. Haendla w Katedrze w Gdańsku – Oliwie, dedykowanym Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II w dniu Jego 80 – tych urodzin. Wiosną 2004 roku Chór Kameralny został zaproszony do udziału w Międzynarodowych Spotkaniach Chóralnych w Gdańsku, gdzie m.in. uczestniczył w wykonaniu IX Symfonii Ludwiga van Beethovena w przeddzień wstąpienia Polski do Unii Europejskiej. Na zawsze w historii Chóru zapisał się koncert W hołdzie Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II, na którym 10 kwietnia 2005 roku w lubelskiej Archikatedrze wykonano Requiem W. A. Mozarta.

Przez wiele lat dla Chóru Kameralnego wielkie znaczenie miała współpraca z lubelskim Klasztorem Ojców Dominikanów – kilkakrotnie występował on na koncertach festiwalu Wielkopostne Śpiewanie, w Bazylice nagrał swoją pierwszą płytę Kolędy w Bazylice Dominikanów (2007), następnie w tym pięknym wnętrzu zarejestrował program telewizyjny Kolędy czas…(2008) oraz dokonał nagrania kolejnej płyty Krzyżu święty nade wszystko (2009).

Z inicjatywy chóru od 1995 roku odbyło się w Lublinie sześć edycji Międzynarodowych Dni Muzyki Chóralnej ( ostatnia w czerwcu 2006 roku).
Od początku istnienia zespołu jego dyrygentem była Beata Dąbrowska, która w pracy artystycznej i organizacyjnej współpracowała z Dariuszem Dąbrowskim.

Z przykrością informujemy, iż w chwili obecnej działanie Chóru Kameralnego Towarzystwa Muzycznego jest zawieszone.

Beata Dąbrowska

(ur. 5 stycznia 1960 w Lublinie, zm. 14 marca 2016)
– absolwentka Akademii Muzycznej im. F. Chopina w Warszawie (1982) oraz Podyplomowego Studium Chórmistrzowskiego przy Akademii Muzycznej w Bydgoszczy (1990). Od roku 1982 była pracownikiem naukowo – dydaktycznym Wydziału Artystycznego UMCS w Lublinie, zaś od 2003 roku na stanowisku profesora nadzwyczajnego UMCS.

Od 2004 r. była kierownikiem Zakładu Dydaktyki Muzycznej,

natomiast od 2005 roku pełniła funkcję dyrektora Instytutu Muzyki.

Prowadziła klasę dyrygentury chóralnej i inne zajęcia związane z chóralistyką. Była założycielem i dyrygentem Chóru Kameralnego Towarzystwa Muzycznego, z którym od roku 1987 prowadziła działalność artystyczną w kraju i za granicą.


Mozart, Ave verum corpus w wykonaniu Chóru Kameralnego Towarzystwa Muzycznego- Lublin, czerwiec 2012