XIV Międzynarodowy Kurs Muzyczny

Lublin 12 – 15.08.2023

Wykładowcy:

Prof. Dominika Falger – skrzypce

Universität für Musik und Darstellende Kunst w Grazu
MUSIK UND KUNST PRIVATUNIVERSITÄT DER STADT WIEN
(język wykładowy: polski, niemiecki, angielski, rosyjski)

Prof. Patrycja Wachowicz– pianista, akompaniator

Akademia Muzyczna Poznań

Informacje:
www.wieniawski.lublin.pl
Towarzystwo Muzyczne im. H. Wieniawskiego w Lublinie
Rynek 17

tel.: +48 663 500 385, tel.: +48 81 53 284 19

wieniawskisociety@wp.pl

Organizator nie zapewnia Uczestnikom zakwaterowania i wyżywienia.

DO POBRANIA:

Karta zgłoszenia

The 14th International Music Course

Lublin 12 – 15.08.2023

Lecturers:

Prof. Dominika Falger – violin

Universität für Musik und Darstellende Kunst w Grazu
MUSIK UND KUNST PRIVATUNIVERSITÄT DER STADT WIEN
(classes in Polish, German, English and Russian)

Prof. Patrycja Wachowicz– pianist, accompanist

Music Academy in Poznań

Information:

 www.wieniawski.lublin.pl
Towarzystwo Muzyczne im. H. Wieniawskiego w Lublinie

Rynek 17

tel.: +48 602 233 296,  tel.: +48 663 500 385, tel.: +48 81 53 284 19

wieniawskisociety@wp.pl

The organizer does not provide for Participants  accommodation and meals.

FILES TO DOWNLOAD:

Application Form