UWAGA!

W ZWIĄZKU Z ZAWIESZENIEM ZAJĘĆ W SZKOŁACH I NA UCZELNIACH ORAZ TRUDNOŚCI ORGANIZACYJNYCH ZWIĄZANYCH Z PANDEMIĄ WYDŁUŻA SIĘ OKRES MOŻLIWOŚCI ZGŁOSZENIA SIĘ DO UDZIAŁU W KONKURSIE DO DNIA 30 CZERWCA 2020!!!

KARTĘ ZGŁOSZENIA UDZIAŁU W KONKURSIE MOŻE PODPISAĆ JEDYNIE  UCZESTNIK KONKURSU LUB OPIEKUN, JEŚLI UCZESTNIK  JEST NIEPEŁNOLETNI. PODPIS PROFESORA LUB DYREKCJI SZKOŁY NIE JEST WYMAGANY. POZOSTAŁE WARUNKI I TERMINY NIE ULEGAJĄ ZMIANIE.   W PRZYPADKU PYTAŃ PROSIMY O KONTAKT MAILOWY: wieniawskisociety@wp.pl LUB TELEFONICZNY! DYREKTOR Ryszard Piotr Heliasz, tel. 663 500 385, heliasz@interia.pl 

DZIĘKUJEMY I SERDECZNIE POZDRAWIAMY!

XI Ogólnopolski Konkurs Młodych Skrzypków im. Stanisława Serwaczyńskiego w Lublinie 06 – 12 września 2020

Jest imprezą stałą, organizowaną od 1990 r. co trzy lata. Jego celem jest promocja krajowych talentów, którym otwiera się w ten sposób drogę na światowe estrady. Przesłuchania uczestników odbywają się w dwóch grupach wiekowych:

  1. młodsza do 16 lat
  2. starsza do 24 lat

Laureaci otrzymują prawo reprezentowania Polski w Konkursie Międzynarodowym. Kolejna XV edycja konkursu odbędzie się w dniach we wrześniu  2021 r.

UWAGA: Prosimy zwrócić uwagę na zmiany w Regulaminie i Programie Konkursu.

Przewodniczącym Honorowym Jury jest prof. Zakhar Bron.

http://www.zakharbronchamber.com/

Oficjalnym pianistą akompaniatorem Konkursu jest dr Joanna Zathey-Wójcińska.

http://www.joannazathey.pl

Termin nadsyłania zgłoszeń do dnia 15 maja 2020. Zapraszamy! 

Materiały do pobrania:

Karta zgłoszenia

Regulamin konkursu

RODO

Stanisław Serwaczyński (1791 – 1859) 

1791 urodził się w Lublinie skrzypek – wirtuoz, kompozytor, dyrygent i pedagog Stanisław Serwaczyński, syn Michała i Heleny z Pileckich. Początków gry na skrzypcach udzielał mu ojciec, na fortepianie Jan Barcicki. W latach 1799 – 1805 był uczniem miejscowej szkoły wydziałowej austriackiej. Póżniej doskonalił się w grze na skrzypcach u Gwadagniego, kapelmistrza orkiestry pułku huzarów w Kocku, oraz w Preszburgu (obecnie Bratysława), gdzie przez 3 lata był uczniem „znanego ze wszech miar hrabiego Quadangi”. W r. 1810 Serwaczyński opuścił Lublin i wyjechał na stałe do Lwowa, gdzie został członkiem orkiestry teatralnej. Wkrótce objął (po Karolu Lipińskim) stanowisko koncertmistrza tej orkiestry. W pierwszych dniach lipca 1816 r. odwiedził rodzinne miasto, gdzie dał dwa koncerty z udziałem orkiestry nowo założonego Tow. Przyjaciół Muzyki, którego dyrektorem artystycznym był wówczas Ludwik Romm. W kilkanaście lat później, przed planowanymi koncertami we Włoszech, w lutym 1830 r. grał w Lublinie z pianistą Józefem Levittem. Obu artystów przyjęto „z uniesieniem i zasłużonymi oklaskami”.

Po jego występie w Wenecji napisano m. in., Iż „nie słyszano tam nikogo po Paganinim, który by na tym trudnym instrumencie tak wybornie wykonywał dzieła muzyczne”. Wczesną jesienią 1831 r. artysta powrócił do Lwowa. Wkrótce jednak wyjechał do Wiednia, gdzie od sierpnia 1832 do kwietnia 1833 r. był koncertmistrzem orkiestry w „Josephstadt Theater”. Z kolei w latach 1833 1838 dyrygował orkiestrą Opery Budapeszteńskiej. Po rozwiązaniu kontraktu powrócił do Lwowa, gdzie objął analogiczne stanowisko.

W r. 1840 koncertował w Warszawie i Lublinie. Tu zabawił około 2 miesięcy; czas upływał mu na składaniu wizyt i koncertowaniu z miejscowymi muzykami, m. in. w znanym salonie dr Wieniawskich, których nader utalentowany syn Henryk został jego uczniem. W październiku 1841 r. Serwaczyński objął dyrygenturę kapeli wokalno-instrumentalnej w kościele oo. dominikanów we Lwowie. Jako pedagog wykształcił kilku wybitnych później skrzypków: wspomnianego już Henryka Wieniawskiego,
Józefa Joachima, Gustawa Friemana, Tytusa Jachimowskiego, Karola Kozłowskiego. Udzielał też lekcji gry na fortepianie, np. jego uczniem w Lublinie (1856) był Wincenty Jakubowski.

W latach 1847-1859 Serwaczyński mieszkał w Lublinie, gdzie był duszą życia muzycznego miasta. We własnej kamienicy (ul. Lubartowska 7) urządzał tzw. wieczory muzykalne, które „z jednej strony były żródłem wielu przyjemności, tak z drugiej niemałą przynosiły korzyść młodym talentom, w które nasz Lublin tak obfitował”.

W czerwcu 1859 r. córki zabrały go do Lwowa; 7 XI dał tu ostatni koncert z towarzyszeniem fortepianu Karola Mikulego, dyr. Lwowskiego Towarzystwa Muzycznego. Na krótko przed śmiercią przesłał list do Rady Gospodarczej Lubelskiego Towarzystwa Dobroczynności z oświadczeniem, iż zapisuje tej instytucji wszystkie swoje rzeczy pozostałe w Lublinie, aby „ubodzy mieli po nim pamiątkę”.

Zmarł 30 XI  listopada 1859 we  Lwowie. Pochowany został na cmentarzu Łyczakowskim

Jury 2020

lp kraj Imię Nazwisko stanowisko
1 Warszawa/Katowice prof. Roman Lasocki Przewodniczący
2 Wiedeń/Graz prof. Dominika Falger Wiceprzewodnicząca
3 Poznań prof. Marcin Baranowski
4 Poznań/Wrocław prof. Bartosz Bryła
5 Łódź prof. Izabela Ceglińska
6 Katowice prof. Szymon Krzeszowiec
7 Warszawa/Gdańsk prof. Konstanty Andrzej Kulka
8 Bydgoszcz prof. Paweł Radziński

Jury 2017

lp kraj Imię Nazwisko stanowisko
1 Warszawa prof. Roman Lasocki przewodniczący
2 prof. Dominika Falger wiceprzewodnicząca
3 prof. Marcin Baranowski
4 prof. Andrzej Gębski
5 prof. Szymon Krzeszowiec
6 prof. Konstanty Andrzej Kulka
7 prof. Patrycja Piekutowska
8 prof. Mieczysław Szlezer

2014 - Ogólnopolski Konkurs Młodych Skrzypków

lp kraj Imię Nazwisko stanowisko
1 Warszawa prof. Roman Lasocki przewodniczący
2 prof. Dominika Falger wiceprzewodnicząca
3 prof. Marcin Baranowski
4 prof. Andrzej Gębski
5 prof. Szymon Krzeszowiec
6 prof. Patrycja Piekutowska
7 prof. Dima Tkachenko
8 prof. Alexander Trostiansky

2011 - Ogólnopolski Konkurs Młodych Skrzypków

lp kraj Imię Nazwisko stanowisko
1 Warszawa prof. Roman Lasocki przewodniczący
2 prof. Marcin Baranowski wiceprzewodniczący
3 Lublin  Danuta Warząchowska sekretarz
4 Poznań prof. Bartosz Bryła
5 Warszawa prof. Andrzej Gębski
6 Gdańsk prof. Jerzy Hazuka
7 prof. Szymon Krzeszowiec
8 prof. Patrycja Piekutowska
9 prof. Dima Tkachenko

2008 - Ogólnopolski Konkurs Młodych Skrzypków

lp kraj Imię Nazwisko stanowisko
1 prof. Wanda Wiłkomirska przewodnicząca honorowa
2 Warszawa prof. Roman Lasocki przewodniczący
3 Poznań prof. Bartosz Bryła
4 Łódź prof. Izabela Ceglińska
5 Warszawa prof. Tadeusz Gadzina
6 Warszawa prof. Andrzej Gębski
7 Gdańsk prof. Jerzy Hazuka
8 Kraków prof. Wiesław Kwaśny
9 Warszawa prof. Stanisław Moryto
10 Katowice prof. Paweł Puczek
11 Bydgoszcz prof. Paweł Radziński
12 Warszawa prof. Ho Uk Yoo
13 Warszawa prof. Paweł Łosakiewicz

2005 - Ogólnopolski Konkurs Młodych Skrzypków

lp kraj Imię Nazwisko stanowisko
1 prof. Zakhar Bron przewodniczący honorowy
2 Warszawa prof. Roman Lasocki przewodniczący
3 Warszawa prof. Tadeusz Gadzina wiceprzewodniczący
4 prof. Michał Grabarczyk wiceprzewodniczący
5 prof. Dominika Falger
6 Warszawa prof. Andrzej Gębski
7 Gdańsk prof. Jerzy Hazuka
8 red. Józef Kański
9 prof. Henryk Keszkowski
10 prof. Szymon Krzeszowiec
11 prof. Krystyna Makowska
12 prof. Patrycja Piekutowska
13 Katowice prof. Paweł Puczek
14 prof. Iwona Wojciechowska
15 Warszawa prof. Paweł Łosakiewicz

Laureaci Konkursu 2017

2014 - Ogólnopolski Konkurs Młodych Skrzypków

lp kraj Imię Nazwisko lokata
grupa młodsza
1 Gdańsk  Antoni Ingielewicz laureat I-go miejsca podgląd
2 Kraków  Wiktoria Białostocka laureatka II-go miejsca podgląd
3 Poznań  Marta Gidaszewska laureatka II-go miejsca podgląd
4 Poznań  Marta Grygier laureatka III-go miejsca podgląd
5 Warszawa  Marta Gębska laureatka IV-go miejsca podgląd
6 Poznań  Paulina Malesza laureatka IV-go miejsca podgląd
7 Pabianice  Bartosz Skibiński laureat IV-go miejsca podgląd
8 Warszawa  Mira Marton laureatka V-go miejsca podgląd
grupa starsza
9 Kraków  Aleksander Daszkiewicz laureat I-go miejsca podgląd
10 Katowice  Joanna Kasperczyk laureatka II-go miejsca podgląd
11 Poznań  Katarzyna Szydłowska laureatka II-go miejsca podgląd
12 Warszawa  Gwidon Ciężarek laureat III-go miejsca podgląd
13 Warszawa  Ada Dobrowolska laureatka III-go miejsca podgląd
14 Warszawa  Julia Wrońska laureatka III-go miejsca podgląd
15 Poznań  Patrycja Pojenta laureatka IV-go miejsca podgląd
16 Warszawa  Karolina Miśkowiec laureatka V-go miejsca podgląd
17 Katowice  Sebastian Nowak laureat V-go miejsca podgląd

2011 - Ogólnopolski Konkurs Młodych Skrzypków

lp kraj Imię Nazwisko lokata
grupa młodsza
1 Haan  Chanelle Bednarczyk laureatka I-go miejsca podgląd
2 Białystok  Emilia Maria Jarocka laureatka II-go miejsca podgląd
3 Katowice  Weronika Dziadek laureatka III-go miejsca podgląd
4 Koszalin  Kornelia Figielska laureatka IV-go miejsca podgląd
5 Lublin  Patrycja Pojenta laureatka IV-go miejsca podgląd
6 Warszawa  Dorota Duda laureatka V-go miejsca podgląd
7 Lublin  Ewelina Misztal laureatka V-go miejsca podgląd
grupa starsza
8 Zielona Góra  Mateusz Michał Makuch laureat I-go miejsca podgląd
9 Oleśnica  Stanisław Podemski laureat II-go miejsca podgląd
10 Swierdłowsk  Anna Pozdiejewa laureatka II-go miejsca podgląd
11 Toruń  Adam Siebers laureat II-go miejsca podgląd
12 Warszawa  Alicja Baranowska laureatka III-go miejsca podgląd
13 Szczytno  Kornelia Grądzka laureatka III-go miejsca podgląd
14  Mateusz Konopelski laureat III-go miejsca podgląd
15 Opole  Piotr Kosarga laureat IV-go miejsca podgląd

2008 - Ogólnopolski Konkurs Młodych Skrzypków

lp kraj Imię Nazwisko lokata
grupa młodsza
1 Goleniów  Alicja Malesza laureatka I-go miejsca podgląd
2 Pabianice  Patrycja Mynarska laureatka II-go miejsca podgląd
3 Bielsko Biała  Aleksander Daszkiewicz laureat III-go miejsca podgląd
4 Jaworzno  Agata Kmak laureatka III-go miejsca podgląd
5 Gdańsk  Klaudia Kowacz laureatka IV-go miejsca podgląd
6 Warszawa  Karolina Mikołajczyk laureatka V-go miejsca podgląd
grupa starsza
7 Warszawa  Maria Włoszczowska laureatka I-go miejsca podgląd
8 Gdynia  Joanna Emilia Kreft laureatka II-go miejsca podgląd
9 Jelenia Góra  Małgorzata Wasiucionek laureatka III-go miejsca podgląd
10 Lublin  Anita Wąsik laureatka III-go miejsca podgląd
11 Skierniewice  Julia Ciesielska laureatka IV-go miejsca podgląd
12 Kraków  Marek Polański laureat V-go miejsca podgląd
13 Radom  Michał Szałach laureat V-go miejsca podgląd

2005 - Ogólnopolski Konkurs Młodych Skrzypków

lp kraj Imię Nazwisko lokata
grupa młodsza
1 Wrocław  Julita Smoleń laureatka I-go miejsca podgląd
2 Jelenia Góra  Aleksandra Rytwińska laureatka II-go miejsca podgląd
3 Gdynia  Joanna Emilia Kreft laureatka III-go miejsca podgląd
4 Toruń  Audrey Kibou Massaka laureatka III-go miejsca podgląd
5 Warszawa  Marta Oyrzanowska laureatka IV-go miejsca podgląd
6 Koszalin  Marta Kowalczyk laureatka V-go miejsca podgląd
grupa starsza
7 Ostrołęka  Justyna Jara laureatka I-go miejsca podgląd
8 Poznań  Michał Bryła laureat II-go miejsca podgląd
9 Olecko  Anna Orlik laureatka III-go miejsca podgląd
10 Koszalin  Maciej Strzelecki laureat IV-go miejsca podgląd
11 Gdynia  Agnieszka Kulowska laureatka V-go miejsca podgląd
12 Warszawa  Ewa Kacperczyk wyróżnienie podgląd

2014 - Ogólnopolski Konkurs Młodych Skrzypków

lp kraj Imię Nazwisko lokata
grupa młodsza
1 Gdańsk  Antoni Ingielewicz laureat I-go miejsca podgląd
2 Kraków  Wiktoria Białostocka laureatka II-go miejsca podgląd
3 Poznań  Marta Gidaszewska laureatka II-go miejsca podgląd
4 Poznań  Marta Grygier laureatka III-go miejsca podgląd
5 Warszawa  Marta Gębska laureatka IV-go miejsca podgląd
6 Poznań  Paulina Malesza laureatka IV-go miejsca podgląd
7 Pabianice  Bartosz Skibiński laureat IV-go miejsca podgląd
8 Warszawa  Mira Marton laureatka V-go miejsca podgląd
9 Katowice  Aleksandra Baran
10 Lublin  Oskar Biegański
11 Katowice  Oliwia Bujnowicz
12 Lublin  Kamila Bąk
13 Lublin  Kornelia Bąk
14 Legnica  Sara Dragan
15 Poznań  Kaja Michałowicz
16 Lublin  Julia Pierepienko
17 Wrocław  Paulina Skorodziej
18 Poznań  Barbara Żołnierczyk
grupa starsza
19 Kraków  Aleksander Daszkiewicz laureat I-go miejsca podgląd
20 Katowice  Joanna Kasperczyk laureatka II-go miejsca podgląd
21 Poznań  Katarzyna Szydłowska laureatka II-go miejsca podgląd
22 Warszawa  Gwidon Ciężarek laureat III-go miejsca podgląd
23 Warszawa  Ada Dobrowolska laureatka III-go miejsca podgląd
24 Warszawa  Julia Wrońska laureatka III-go miejsca podgląd
25 Poznań  Patrycja Pojenta laureatka IV-go miejsca podgląd
26 Warszawa  Karolina Miśkowiec laureatka V-go miejsca podgląd
27 Katowice  Sebastian Nowak laureat V-go miejsca podgląd
28 Bydgoszcz  Iskander Alimbajew
29 Warszawa  Zuzanna Budzyńska
30 Wrocław  Paulina Bujok
31 Warszawa  Dorota Duda
32 Gdańsk  Karolina Gustaw
33 Berlin  Magdalena Heinz
34 Katowice  Dominik Kossakowski
35 Warszawa  Debora Kramarek
36 Poznań  Monika Kulaszka
37 Poznań  Paulina Marcisz
38 Lublin  Monika Mikucka
39 Poznań  Kosma Muller
40 Kraków  Gabriela Opacka
41 Wrocław  Katarzyna Piotrowska
42 Poznań  Katarzyna Płaczek
43 Kraków  Bartłomiej Pęcherski
44 Katowice  Konstancja Smolorz
45 Poznań  Maria Strzelczyk
46 Gdańsk  Karolina Sutt
47 Katowice  Karol Tobor
48 Poznań  Karolina Walarowska
49 Poznań  Dorota Warcaba
50 Wrocław  Maja Wojciechowska
51 Poznań  Iwona Wolicka
52 Poznań  Magdalena Ziarkowska

2011 - Ogólnopolski Konkurs Młodych Skrzypków

lp kraj Imię Nazwisko lokata
grupa młodsza
1 Haan  Chanelle Bednarczyk laureatka I-go miejsca podgląd
2 Białystok  Emilia Maria Jarocka laureatka II-go miejsca podgląd
3 Katowice  Weronika Dziadek laureatka III-go miejsca podgląd
4 Koszalin  Kornelia Figielska laureatka IV-go miejsca podgląd
5 Lublin  Patrycja Pojenta laureatka IV-go miejsca podgląd
6 Warszawa  Dorota Duda laureatka V-go miejsca podgląd
7 Lublin  Ewelina Misztal laureatka V-go miejsca podgląd
8 Olsztyn  Wiktoria Borkowska
9 Bydgoszcz  Adrianna Fanslau
10 Pabianice  Dominika Firlewicz
11 Gdańsk  Katarzyna Goliat
12 Lublin  Aleksandra Hładyniuk
13 Tomaszów Lubelski  Melania Kłos
14 Mikołów  Konstancja Smolorz
15 Wrocław  Marcela Łataś
grupa starsza
16 Zielona Góra  Mateusz Michał Makuch laureat I-go miejsca podgląd
17 Oleśnica  Stanisław Podemski laureat II-go miejsca podgląd
18 Swierdłowsk  Anna Pozdiejewa laureatka II-go miejsca podgląd
19 Toruń  Adam Siebers laureat II-go miejsca podgląd
20 Warszawa  Alicja Baranowska laureatka III-go miejsca podgląd
21 Szczytno  Kornelia Grądzka laureatka III-go miejsca podgląd
22  Mateusz Konopelski laureat III-go miejsca podgląd
23 Opole  Piotr Kosarga laureat IV-go miejsca podgląd
24 Łódź  Anna Ceglińska
25 Warszawa  Monika Chmielewska
26 Szczecin  Gwidon Ciężarek
27 Bielsko-Biała  Katarzyna Gluza
28 Sosnowiec  Zuzanna Janczak
29 Miastko  Celina Kotz
30 Gdańsk  Klaudia Kowacz
31 Leżajsk  Magdalena Kołcz
32 Lublin  Debora Kramarek
33 Paderborn  Zuzanna Krawczak
34 Lublin  Magdalena Krukowska
35 Jelenia Góra  Paulina Kusa
36 Nowy Sącz  Ewelina Listwan
37 Łódź  Klaudia Marchel
38 Lublin  Jan Mazur
39 Limanowa  Gabriela Michalak
40 Warszawa  Karolina Mikołajczyk
41 Puławy  Kosma Muller
42 Elbląg  Karolina Nowotczyńska
43 Bydgoszcz  Marika Przybył
44 Pyskowice  Paulina Radosz
45 Dąbrowa Górnicza  Filip Aleksander Rekieć
46 Szczecin  Cezary Rucki
47 Mielec  Wojciech Sablik
48 Gdańsk  Bartłomiej Skorobohaty
49 Katowice  Maja Syrnicka
50 Koszalin  Joanna Szymczewska
51 Świętochłowice  Roma Tic
52 Lubań  Marta Wasilewicz
53 Lublin  Jacek Świca

2008 - Ogólnopolski Konkurs Młodych Skrzypków

lp kraj Imię Nazwisko lokata
grupa młodsza
1 Goleniów  Alicja Malesza laureatka I-go miejsca podgląd
2 Pabianice  Patrycja Mynarska laureatka II-go miejsca podgląd
3 Bielsko Biała  Aleksander Daszkiewicz laureat III-go miejsca podgląd
4 Jaworzno  Agata Kmak laureatka III-go miejsca podgląd
5 Gdańsk  Klaudia Kowacz laureatka IV-go miejsca podgląd
6 Warszawa  Karolina Mikołajczyk laureatka V-go miejsca podgląd
7 Kraków  Maria Buda
8 Limanowa  Magdalena Gacek
9 Sosnowiec  Agnieszka Gesler
10 Limanowa  Agata Janczy
11 Leżajsk  Magdalena Kołcz
12 Lublin  Magdalena Krukowska
13 Tomaszów Lubelski  Melania Kłos
14 Gdańsk  Magdalena Lubocka
15 Limanowa  Gabriela Michalak
16 Wrocław  Paulina Parowicz
17 Warszawa  Kajetan Pietkiewicz
18 Szczecin  Tomasz Płaczek
19 Zabrze  Magdalena Różycka
20 Zielona Góra  Hanna Tracz
21 Lubań  Marta Wasilewicz
grupa starsza
22 Warszawa  Maria Włoszczowska laureatka I-go miejsca podgląd
23 Gdynia  Joanna Emilia Kreft laureatka II-go miejsca podgląd
24 Jelenia Góra  Małgorzata Wasiucionek laureatka III-go miejsca podgląd
25 Lublin  Anita Wąsik laureatka III-go miejsca podgląd
26 Skierniewice  Julia Ciesielska laureatka IV-go miejsca podgląd
27 Kraków  Marek Polański laureat V-go miejsca podgląd
28 Radom  Michał Szałach laureat V-go miejsca podgląd
29 Białystok  Michał Bielenia
30 Gdynia  Oriana Bogdanowicz
31 Zabrze  Agnieszka Bugla
32 Gdańsk  Aleksandra Chazbijewicz
33 Legnica  Bartłomiej Paweł Ciastoń
34 Opole  Aleksandra Czajor
35  Cho Eun
36 Łódź  Remigiusz Gaczyński
37 Świdnica  Magdalena Gąsior
38  Ji Won Ha
39 Gniezno  Iwona John
40 Sosnowiec  Karol Kamiński
41 Kraków  Anna Kasprzykiewicz
42  Gi In Kim
43 Katowice  Zofia Konieczna
44 Kołobrzeg  Sara Kupc
45 Warszawa  Barbara Malcolm
46 Rybnik  Michał Marcol
47 Lublin  Jan Mazur
48 Zielona Góra  Dominika Modelska
49 Ruda Śląska  Marek Moś
50 Ruda Śląska  Mateusz Mróz
51 Warszawa  Natalia Niklas
52 Łańcut  Kaja Nowak
53 Wrocław  Marcin Ostrowski
54 Poznań  Dorian Pawełczak
55 Tarnów  Justyna Pawłowska
56 Jelenia Góra  Olga Piskórz
57 Swierdłowsk  Anna Pozdiejewa
58 Bydgoszcz  Michalina Radzińska
59 Kraków  Jadwiga Rey
60 Poznań  Krzysztof Ruciński
61 Mielec  Wojciech Sablik
62 Kalisz  Julia Sikora
63 Toruń  Anna Stankiewicz
64 Katowice  Maja Syrnicka
65 Świętochłowice  Roma Tic
66 Katowice  Jakub Michał Witek
67 Stalowa Wola  Paulina Wąsik
68 Gdańsk  Jan Włudyka
69  Won Sun Yoon
70  Han Yu-Jung

2005 - Ogólnopolski Konkurs Młodych Skrzypków

lp kraj Imię Nazwisko lokata
grupa młodsza
1 Wrocław  Julita Smoleń laureatka I-go miejsca podgląd
2 Jelenia Góra  Aleksandra Rytwińska laureatka II-go miejsca podgląd
3 Gdynia  Joanna Emilia Kreft laureatka III-go miejsca podgląd
4 Toruń  Audrey Kibou Massaka laureatka III-go miejsca podgląd
5 Warszawa  Marta Oyrzanowska laureatka IV-go miejsca podgląd
6 Koszalin  Marta Kowalczyk laureatka V-go miejsca podgląd
7 Lublin  Iskander Alimbajew
8 Piotrków Trybunalski  Justyna Bidler
9 Warszawa  Monika Chmielewska
10 Olsztyn  Maksym Dondalski
11 Poznań  Anna Maria Filochowska
12 Poznań  Piotr Filochowski
13 Mszanna Dolna  Magdalena Gacek
14 Łódź  Piotr Jakubowski
15 Limanowa  Agata Janczy
16 Poznań  Malwina Kotz
17 Warszawa  Aleksandra Kuls
18 Koszalin  Sara Kupc
19 Jelenia Góra  Paulina Kusa
20 Koszalin  Aleksandra Machaj
21 Toruń  Natalia Maciejewska
22 Limanowa  Maria Majeran
23 Goleniów  Anna Malesza
24 Lublin  Jan Mazur
25 Zielona Góra  Dominika Modelska
26 Włocławek  Karolina Pełka
27 Jelenia Góra  Olga Piskórz
28 Dąbrowa Górnicza  Filip Aleksander Rekieć
29 Poznań  Mateusz Smól
30 Myszków  Patrycja Słomczyńska
31 Gdańsk  Joanna Trojanowska
32 Jelenia Góra  Małgorzata Wasiucionek
grupa starsza
33 Ostrołęka  Justyna Jara laureatka I-go miejsca podgląd
34 Poznań  Michał Bryła laureat II-go miejsca podgląd
35 Olecko  Anna Orlik laureatka III-go miejsca podgląd
36 Koszalin  Maciej Strzelecki laureat IV-go miejsca podgląd
37 Gdynia  Agnieszka Kulowska laureatka V-go miejsca podgląd
38 Warszawa  Ewa Kacperczyk wyróżnienie podgląd
39 Krasnystaw  Wojciech Brodowski
40 Gdynia  Izabela Bławat
41 Legnica  Bartłomiej Paweł Ciastoń
42 Skierniewice  Julia Ciesielska
43 Nowy Sącz  Tomasz Citak
44 Olsztyn  Maksymilian Cybowski
45 Olsztyn  Monika Dondalska
46 Plewiska  Dominika Dołżyńska
47 Poznań  Gabriela Dziadko
48 Warszawa  Zofia Endzelm
49 Wałbrzych  Dorota Graca
50 Katowice  Małgorzata Grim
51 Wadowice  Dorota Gromada
52 Braniewo  Ewa Habuda
53 Płock  Anna Kaczmarek
54 Lubliniec  Anna Kaczmarek
55 Katowice  Agnieszka Kalisz
56 Sosnowiec  Karol Kamiński
57 Warszawa  Joanna Kaniewska
58 Katowice  Mateusz Kasprzak
59 Ciechanów  Ewa Kaszuba
60 Katowice  Dominika Kubica
61 Poznań  Kamila Malik
62 Bydgoszcz  Michał Marcinkowski
63 Lublin  Katarzyna Mazur
64 Lublin  Paweł Mazur
65 Ruda Śląska  Krzysztof Maślanka
66 Nysa  Anna Mianowska
67 Opole  Maria Ołdak
68 Poznań  Marta Pawłowska
69 Warszawa  Agnieszka Peszko
70 Gdańsk  Paula Preuss
71 Szczecin  Marta Redes
72 Toruń  Dorota Roszkowska
73 Gdańsk  Magdalena Rychlicka
74 Poznań  Agata Sanocka
75 Katowice  Maja Syrnicka
76 Dębica  Izabela Szlachta
77 Krosno  Bartłomiej Tełewiak
78 Gdańsk  Kamila Wąsik
79 Warszawa  Marta Zalewska
80 Prudnik  Wadim Zarych
81 Lublin  Justyna Zańko
82 Bytom  Mikołaj Łukosz
83 Tarnowskie Góry  Marta Łysik