W tym miejscu znajdziecie Państwo bieżące informacje dotyczące XV Międzynarodowego Konkursu Skrzypcowego im. K. Lipińskiego i H. Wieniawskiego

Here you will find current information about the 15th International Violin Competition K. Lipiński and H. Wieniawski.


Z przyjemnością przedstawiamy Laureatów Grupy Starszej XV Międzynarodowego Konkursu Skrzypcowego im. K. Lipińskiego i H. Wieniawskiego!
Serdecznie gratulujemy!

We are pleased to present the winners of the Senior Group of the 15th International Violin Competition. K. Lipiński and H. Wieniawski!
Congratulations!


Z przyjemnością przedstawiamy Laureatów Grupy Młodszej XV Międzynarodowego Konkursu Skrzypcowego im. K. Lipińskiego i H. Wieniawskiego!
Serdecznie gratulujemy!

We are pleased to present the winners of the Junior Group of the 15th International Violin Competition. K. Lipiński and H. Wieniawski!
Congratulations!


Z przyjemnością przedstawiamy wyniki II Etapu Grupy Starszej! Gratulujemy!

We are pleased to present the results of Stage 2 of the Senior Group! Congratulations! 

 

Wyniki II Etapu / Results Stage 2 

 

Poniżej informacje organizacyjne dla Uczestników Grupy starszej:

Organizational information for Participants – senior Group below:

 

Ćwiczenia i próby akustyczne – Etap III /  Practices and acoustic tests – Stage 3 

Przesłuchania – Etap III  /  Performances – Stage 3

 

Przypominamy, iż cały III Etap odbędzie się w Szkole Muzycznej na ul. Narutowicza 32a.

We would like to remind you that the entire 3rd Stage will take place at the Music School at ul. Narutowicza 32a.


Poniżej informacje organizacyjne dla Uczestników Grupy Młodszej:

Organizational information for Participants – Junior Group below:

 

Przesłuchania – Etap III  /  Performances – Stage 3

 

Przypominamy, iż cały III Etap odbędzie się w Szkole Muzycznej na ul. Narutowicza 32a.

We would like to remind you that the entire 3rd Stage will take place at the Music School at ul. Narutowicza 32a.


UWAGA! BARDZO ISTOTNA ZMIANA W GODZINACH  PRÓB AKUSTYCZNYCH GRUPA STARSZA II ETAP

ATTENTION!  ACOUSTIC TESTS SENIOR GROUP STAGE 2

Prosimy o zapoznanie się z nowymi informacjami: 

Please read the new information:

GRUPA STARSZA /

SENIOR GROUP


Z przyjemnością przedstawiamy wyniki I Etapu Grupy Starszej! Gratulujemy!

We are pleased to present the results of Stage I of the Senior Group! Congratulations! 

Wyniki I Etapu – Grupa Starsza / Results Stage 1 – Senior Group

 

Poniżej informacje organizacyjne dla Uczestników:

Organizational information for Participants below:

Ćwiczenia – Etap II – Grupa Starsza / Practices – Stage 2 – Senior Group

Przesłuchania – Etap II Grupa Starsza /  Performances – Stage 2 – Senior Group


 


DO POBRANIA / TO DOWNLOAD

Regulamin Zasad Bezpieczeństwa – COVID 19

Regulations of Security Rules – COVID 19


W celu usprawnienia procesu rejestracji zalecamy, aby poniższe oświadczenie wydrukować w domu, wypełnić i złożyć w Biurze Konkursu w dniu zgłoszenia.

In order to facilitate the registration process, we recommend that you print the following declaration at home, fill it in and submit it to the Competition Office on the day of registration.

Oświadczenie o stanie zdrowia

Health declaration