Prof. Roman Totenberg

Uważam Międzynarodowy Konkurs Młodych Skrzypków w Lublinie za najważniejszą imprezę dla młodych talentów na świecie. Są to nie tylko spotkania przyszłych wybitnych muzyków, ale również — dzięki niezwykłej organizacji i atmosferze tego konkursu — wszyscy uczestnicy opuszczają Lublin pełni otuchy i natchnienia do dalszej nauki i artystycznych dokonań na przyszłość.