Prof. Werner Scholz

Szczególnie chętnie przyjeżdżam na Międzynarodowy Konkurs Młodych Skrzypków w Lublinie. Panuje tutaj niezwykle serdeczna atmosfera przyjacielskiego spotkania młodziutkich uczestników konkursu z wielu krajów, pedagogów — wiolinistów i jurorów. Bardzo wysoki poziom artystyczny konkursu potwierdzają ustawicznie jego laureaci, którzy osiągają wspaniałe sukcesy zarówno w działalności artystycznej, koncertowej, jak też zdobywają najwyższe laury w wielu innych, znaczących konkursach skrzypcowych.