Prof. Zakhar Bron

Znaczenie lubelskiego konkursu trudno przecenić. Stwarza szansę spotkania i poznania się młodych muzyków z różnych krajów, konfrontacji poziomów i stylów gry, różnych „szkół”. To samo dotyczy jurorów i pedagogów zajmujących się szkoleniem młodego narybku muzycznego. I coś, co jest może trudniej uchwytne, ale odgrywa rolę kolosalną. Myślę o legendzie, która dawno poszła w świat na temat klimatu życzliwości i ciepła, jakie towarzyszą przebiegowi lubelskiej imprezy. To sprawia, że wszyscy przyjeżdżają tu z pozytywnym nastawieniem, a młodych muzyków atmosfera konkursu uskrzydla i pozwala pokazać umiejętności od najlepszej strony.