Prof. Roman Lasocki

Wielokroć starałem się analizować przyczyny sukcesu międzynarodowych konkursów skrzypcowych im. Lipińskiego i Wieniawskiego w Lublinie. […] Wśród wielu podkreślam nigdzie indziej nie spotykaną atmosferę lubelskich turniejów wiolinistycznych. W jednym stopniu tworzą ją: wspaniała wirtuozeria organizatorów oraz serce, którym tak szczodrze obdzielają uczestników i jurorów, rodziców i obserwatorów. I w tej oto „tajemnicy Lublina” upatruję głównych przyczyn nadzwyczajnych sukcesów kolejnych edycji konkursów.