Zarys historyczny

14 września 2014 roku w Galerii Malarstwa Polskiego na Zamku Lubelskim oficjalnie otwarto IX Ogólnopolski Konkurs Młodych Skrzypków w Lublinie organizowany od trzydziestu lat przez Towarzystwo Muzyczne im. Henryka Wieniawskiego w Lublinie.

Na dobry początek z recitalem wystąpił wybitny skrzypek Alexander Trostiansky. Recital skrzypcowy przyciągnął do Galerii Malarstwa Polskiego na Zamku Lubelskim rzesze słuchaczy i bynajmniej nie byli to wyłącznie uczestnicy i jurorzy lubelskiego Konkursu. Wśród gości znaleźli się zaciekawieni  turyści zwiedzający Muzeum na Zamku, którzy zachęceni brzmieniem skrzypiec zatrzymali się, aby posłuchać muzyki.

Recital rozpoczęła czteroczęściowa „Sonata A-dur” Cesara Francka. Przy fortepianie Alexandrowi Trostiansky’emu towarzyszył wytrawny pianista Evgueny Sinaiski. Kompozycja Francka to kwintesencja liryki, piękno samo w sobie, które można wydobyć jedynie ze skrzypiec. W drugiej części wysłuchaliśmy wirtuozowskiego utworu O. Messiaen „Theme et variations” oraz E. Ysaye „Poeme elegiaque” i C. Saint-Saëns „Etiude en forme de Valse”.

Powróćmy do samego konkursu.W grupie młodszej największą reprezentację miała Warszawa (3 uczestników) i Kraków (2 uczestników), pozostali młodzi skrzypkowie pochodzili m.in. z Leszna, Łodzi, Tych, Gdyni, Goleniowa i Poznania. Szkoda, że w grupie młodszej zabrakło reprezentantów Lublina, którzy licznie zgłosili swoje uczestnictwo w konkursie, ale ostatecznie nie przystąpili do rywalizacji. 

Do drugiego etapu konkursu przeszło 26 uczestników w grupie starszej oraz 11 uczestników w grupie młodszej.

W grupie starszej znalazła się nasza Patrycja Pojenta, która dzielnie reprezentowała Lublin. Naukę gry na skrzypcach rozpoczęła w 2003 roku w OSM I i II st. im. Karola Lipińskiego w Lublinie w klasie Marty Ostańskiej. Od 2007 roku była uczennicą Anny Popławskiej-Pojenty. Uczyła się pod kierunkiem prof. Marcina Baranowskiego w OSM II stopnia im. Jadwigi Kaliszewskiej w Poznaniu. Jest laureatką wielu konkursów muzycznych mi. in. zdobyła II nagrodę na VI Ogólnopolskim Konkursie Młodych Instrumentalistów w 2011 roku w Jaśle, IV nagrodę na Ogólnopolskim Konkursie Młodych Skrzypków im. Stanisława Serwaczyńskiego w 2011 r.
w Lublinie, II nagrodę na I Międzynarodowym Konkursie Młodych Skrzypków „Będę Wirtuozem” w 2011 r. w Krakowie, I nagrodę na II Ogólnopolskim Festiwalu Skrzypcowym w 2012 r. w Kielcach, II nagrodę na Ogólnopolskich Przesłuchaniach Uczniów Klas Skrzypiec i Altówki w 2013 r w Kielcach.

Sekretarzem jury była Danuta Warząchowska, Dyrektor Społecznej
Szkoły Muzycznej Towarzystwa Muzycznego w Lublinie.

Ogłoszenie wyników i koncert laureatów odbyły się w sobotę 20 września o godz. 18.00 w Trybunale Koronnym, Rynek 1.

Na zwycięzców czekały nagrody konkursowe: pierwsze trzy miejsca w obu grupach wiekowych to zapewniony udział w XIII Międzynarodowym Konkursie Młodych Skrzypków im. K. Lipińskiego i H. Wieniawskiego w Lublinie, który odbył się w Lublinie w 2015 roku.

Laureaci konkursu otrzymali też nagrody pozaregulaminowe
ufundowane przez różne instytucje.

Honorowy patronat nad konkursem objął dr Krzysztof Żuk Prezydent Miasta Lublin.

Skład Jury

Roman Lasocki – Przewodniczący 

Dominika Falger – Wiceprzewodnicząca

Marcin Baranowski

Andrzej Gębski

Szymon Krzeszowiec

Patrycja Piekutowska

Dima Tkachenko

Alexander Trostiansky

Laureaci

Grupa młodsza

Antoni Ingielewicz – laureat I-go miejsca

Wiktoria Białostocka – laureatka II-go miejsca

Marta Gidaszewska – laureatka II-go miejsca

Marta Grygier – laureatka III-go miejsca

Marta Gębska – laureatka IV-go miejsca

Paulina Malesza – laureatka IV-go miejsca

Bartosz Skibiński – laureat IV-go miejsca

Mira Marton – laureatka V-go miejsca

Grupa starsza

Aleksander Daszkiewicz – laureat I-go miejsca

Joanna Kasperczyk – laureatka II-go miejsca

Katarzyna Szydłowska – laureatka II-go miejsca

Gwidon Ciężarek – laureat III-go miejsca

Ada Dobrowolska – laureatka III-go miejsca

Julia Wrońska laureatka – III-go miejsca

Patrycja Pojenta – laureatka IV-go miejsca

Karolina Miśkowiec – laureatka V-go miejsca

Sebastian Nowak – laureat V-go miejsca.