Zarys historyczny

Z każdą kolejną edycją lubelski Ogólnopolski Konkurs Młodych Skrzypków nabierał większych rozmiarów. Jak wspomniano na wstępie, miał być tylko preludium do imprezy międzynarodowej, jednak niezależnie od intencji organizatorów, zaczął promieniować własnym światłem.

W regulaminie III Ogólnopolskiego Konkursu Młodych Skrzypków w Lublinie po raz pierwszy wprowadzono dwie grupy wiekowe.

Grupa młodsza dotyczyła skrzypków, którzy do 1 marca 1996 r.
nie przekroczyli 16 lat; grupa starsza dla uczestników, którzy nie przekroczyli 21 lat. Ponadto zdobywcy pierwszego miejsca w obu grupach wiekowych otrzymywali tytuł laureata oraz statuetkę „Rydwan Apollina”. 

Przewodniczącym 15 osobowego jury był po raz pierwszy Tadeusz Gadzina.

Do udziału w konkursie zgłosiło się 150 uczestników z całej Polski. Najliczniej reprezentowana była Wielkopolska. Ze środowiska lubelskiego wybrano 12 reprezentantów miasta, uczniów Państwowej Szkoły Muzycznej im. K. Lipińskiego w Lublinie.

Wśród nich w grupie młodszej znaleźli się: Adam Lulek, Mateusz Mroczek, Agata Mrówczyńska, Elżbieta Skubiszewska, Justyna Witka, Justyna Zańko i Lena Skubiszewska.

W grupie starszej: Justyna Dąbek, Kamila Gralewska, Anita Miroń, Paulina Rejniewicz i Jan Romanowski, uczniowie znanych i cieszących się autorytetem w Lublinie pedagogów: Franciszka Falgera, Marii Świecy, Nurłana Alimbajewa, Krzysztofa Serwety i Iriny Stukasziny.

Konkursowe zmagania trwały sześć dni i zakończyły się 29 września koncertem laureatów w sali koncertowej Szkoły Muzycznej im. K. Lipińskiego.

Entuzjastycznie i sugestywnie pisał o utalentowanych skrzypkach „Kurier Lubelski”:

„Mają po kilkanaście lat. Są jeszcze dziećmi, niemal tak samo kruchymi jak instrumenty na których grają i z którymi prawie się nie rozstają […] Na widowni sali szkoły muzycznej siedzi 15 srogich jurorów, każdy przy oddzielnym stoliku, słuchają i punktują.
Ewelina Nowicka przyjechała na Ogólnopolski Konkurs Młodych Skrzypków im. S. Serwaczyńskiego aż z Gdańska. Gra sonatę Mozarta i fantazję koncertową Sarasatego. Po wystąpieniu mocno przytula się do mamy. Mówi, że grając czuła, jak pocą się jej nawet skrzypce.”

Laureaci Konkursu

Grupa młodsza

Janusz Wawrowski – I miejsce

Grupa starsza

Anna Reszniak – I miejsce