Zarys historyczny

Druga edycja ogólnopolskiego konkursu odbyła się od  21 do  27 września 1993 roku i  zbiegła się z  95-leciem istnienia Towarzystwa Muzycznego w  Lublinie.

W  tym też roku zmarł nagle, 9 lutego, Zenon Brzewski, wybitny pedagog i  skrzypek, uczeń Ireny Dubiskiej. Wierny lubelskim konkursom, zwłaszcza międzynarodowemu od  początku jego istnienia. Miejsce przewodniczącego jury zajęła Wanda Wiłkomirska.

W maju 1993 roku znany skrzypek i  pedagog Roman Lasocki, profesor w  AMFC w  Warszawie i  w  Akademii w  Katowicach, jeden z  jurorów zaproszonych po  raz pierwszy do  Ogólnopolskiego Konkursu Młodych Skrzypków w Lublinie, skierował list do Jacka Ossowskiego, dyrektora i wiceprezesa Towarzystwa Muzycznego w Lublinie:

„Z zasady odmawiam – z  racji „szczelnie” wypełnionego kalendarza koncertowego oraz pracy w dwu Akademiach – udziału w Jury konkursów krajowych. Zasada ta jednak nie dotyczy imprez organizowanych przez Pana i  pańskie Towarzystwo. Nadzwyczajne zaangażowanie Panów, niespotykane nigdzie indziej kompetencje, rozmach i  zapał, najwyższy poziom profesjonalizmu artystycznego i  managerskiego wreszcie, a  także przyjaźń, którą szczycę się od  lat wielu sprawiają, że  natychmiast odwołałem koncerty symfoniczne w  filharmonii opolskiej, które zaplanowałem przed przeszło rokiem i (z przekonaniem, że służę sprawie najwyższej artystycznej i społecznej rangi – jak zawsze, gdy z Panem współpracuję) – „melduję” się do pracy w Jury. Życzę wiele dobrych myśli, życzeń najszczerszych oraz wyrazy przyjaźni.

Prof. Roman Lasocki AMFC Warszawa i AM Katowice.”

W maju zainteresowanie lubelskim ogólnopolskim konkursem okazał również Andrzej Januszajtis, prezes Towarzystwa Promocji Młodych Skrzypków imienia Aleksandry Januszajtis z Gdańska.

W liście do dyrektora Ossowskiego czytamy:

„Jak Panu wiadomo, w 1991 r. po tragicznej śmierci Aleksandry Januszajtis, z inicjatywy Jej krewnych, znajomych i  przyjaciół, powstało w  Gdańsku Towarzystwo Jej Imienia. Głównym celem Towarzystwa jest wspieranie utalentowanych młodych skrzypków w ich drodze do  kariery. Zgodnie ze  statutem pragniemy ufundować nagrodę im. Aleksandry Januszajtis w  wysokości 5 mil. zł. dla najmłodszego laureata tegorocznego konkursu Młodych Skrzypków w Lublinie. Po ogłoszeniu wyników nagrodę wręczy osobiście niżej podpisany lub wiceprezes Towarzystwa prof. Jerzy Hazuka. Gdyby Pan miał jakieś inne sugestie co do przeznaczenia nagrody, prosimy o uzgodnienie z nami.

Z poważaniem doc. dr Andrzej Januszajtis, prezes.”

Jeszcze w  czerwcu lokalna prasa informowała o  zbliżającym się pod koniec września wydarzeniu artystycznym i przyjeździe sławnej polskiej skrzypaczki Wandy Wiłkomirskiej, która przyjęła propozycję trzymania steru lubelskiego konkursu ogólnopolskiego, a rok później międzynarodowego konkursu. O przyjęcie tej funkcji poprosił ją osobiście wiceminister kultury i sztuki Michał Jagiełło.

Kolejna zapowiedź konkursu pojawiła się na  początku lipca w  „Kurierze Lubelskim”. Gazeta entuzjastycznie pisała o rekordowej ilości 198 zgłoszeń, jaka napłynęła na  ogólnopolski konkurs.

Na czele komitetu organizacyjnego stanęła Adrianna Poniecka z Ministerstwa Kultury i Sztuki.

Konkurs sfinansowały: lubelskie TM, Urząd Miejski w Lublinie, Urząd Wojewódzki oraz Ministerstwo Kultury i Sztuki.

Skład Jury

prof. Wanda Wiłkomirska – Przewodnicząca Jury

prof. Antoni Cofalik

prof. Franciszek Falger

prof. Ewa Jargoń

prof. Jadwiga Kaliszewska

prof. Janusz Kucharski

prof. Stanisław Lewandowski

prof. Wojciech Maliński

prof. Henryk Palvlid

prof. Zenon Płoszaj

prof. Iwona Wojciechowska

prof. Edward Zienkowski

prof. Mirosław Ławrynowicz

prof. Roman Lasocki

prof. Krzysztof Jakowicz

Laureaci Konkursu

Grupa A: do lat 13

Jakub Jakowicz – I miejsce

Janusz Wawrowski – II miejsce ex-aequo

Łucja Madziar – II miejsce ex-aequo

Marta Lelek – III miejsce ex-aequo

Aleksandra Bieńkuńska – III miejsce ex-aequo oraz Nagroda im. Aleksandry Januszajtis

Jolanta Stopka – IV miejsce

Grupa B: od 13 do 16 lat

Piotr Kwaśny – I miejsce ex-aequo

Dobrosława Siudmak – I miejsce ex-aequo

Natan Dondalski – II miejsce ex-aequo

Monika Piszczelok – II miejsce ex-aequo

Mariusz Patyra – III miejsce ex-aequo

Honorata Przybylska – III miejsce ex-aequo

Grupa C: od 16 do 19 lat

Maria Nowak – I miejsce ex-aequo

Patrycja Szymańska – I miejsce ex-aequo