Zarys historyczny

Począwszy od 1990 roku Konkurs Młodych Skrzypków im. Serwaczyńskiego odbywa się w Lublinie co trzy lata. Przebiega w  trzech etapach. W ostatnim, najtrudniejszym, uczestnicy grają koncert skrzypcowy z towarzyszeniem fortepianu.

Pomysł stworzenia okazji do  konfrontacji poziomu gry młodych skrzypków wynikł z  potrzeby przygotowania i  wyłonienia ekipy, która mogłaby reprezentować Polskę w  konkurencji międzynarodowej. Toteż w naturalny sposób udział w Ogólnopolskim Konkursie Młodych Skrzypków w Lublinie poprzedza wielki konkurs międzynarodowy.

Od początku przyjęto zasadę, że laureaci trzech pierwszych miejsc w  ogólnopolskim konkursie, mają otwarte drzwi na  konkurs międzynarodowy bez koniecznych przesłuchań i  wpisowego. Drugim aspektem tegoż właśnie polskiego konkursu dla Polaków była promocja jednego z ważniejszych skrzypków rodem z Lublina, ale wciąż niedocenianego, Stanisława Serwaczyńskiego.

Ogólnopolski Konkurs Młodych Skrzypków rozpoczął się dość skromnie, pod koniec listopada 1990 roku, i trwał zaledwie cztery dni (19-22 XI).

Do rywalizacji przystąpiło 97 uczestników z  Polski. Przesłuchania odbywały się w  lubelskiej szkole muzycznej przy ul. Manifestu Lipcowego 10 (obecnie ul. Muzyczna) w  dniach 19-22 listopada.

Koncert laureatów przygotowano na  czwartek 22 listopada o godz. 17.30. „Kurier Lubelski” tak anonsował tą nową w mieście imprezę:

„[…] Konkurs ma za zadanie nie tylko wyłonić najzdolniejszych, którzy reprezentować będą nasz kraj podczas V Międzynarodowego Konkursu Młodych Skrzypków w Lublinie, ale służy jako wielka poglądowa lekcja gry na instrumencie. Biorą w niej udział oczywiście uczniowie, nauczyciele, muzycy i słuchacze.”

Był to krótki, ale treściwy konkurs. Objawiło się na  nim sporo talentów skrzypcowych, docenianych później na konkursach międzynarodowych.

Skład Jury

Do jury pierwszego Ogólnopolskiego Konkursu Młodych Skrzypków im. Stanisława Serwaczyńskiego w  Lublinie zaproszono wybitnych reprezentantów polskiej szkoły skrzypcowej z  różnych ośrodków muzycznych kraju.

Zenon Brzewski – Przewodniczący Jury

Antoni Cofalik

Franciszek Falger

Ewa Jargoń

Jadwiga Kaliszewska

Janusz Kucharski

Stanisław Lewandowski

Wojciech Maliński

Henryk Palvlid

Zenon Płoszaj

Iwona Wojciechowska

Laureaci konkursu

Młodzi skrzypkowie startowali w  trzech grupach wiekowych.

Grupa A: do lat 13 (22 osoby)

Joanna Kawalla – I miejsce ex-aequo 

Dobrosława Siudmak – I miejsce ex-aequo

Natan Dondalski – II miejsce ex-aequo

Honorata Przybylska – II miejsce ex-aequo

Jan Romanowski- III miejsce ex-aequo

Anna Reszniak – III miejsce ex-aequo

Paweł Zatorski – III miejsce ex-aequo

Katarzyna Dudówna – wyróżnienie (nagroda pozaregulaminowa)

Justyna Dąbek – wyróżnienie

Ewa Pukos – wyróżnienie

Grupa B: od 13 do 16 lat (30 osób)

Maria Małgorzata Nowak – I miejsce ex-aequo 

Patrycja Szymańska – I miejsce ex-aequo

Patrycja Jopek – II miejsce ex-aequo

Emanuel Kamil Drzyzguła – II miejsce ex-aequo

Szymon Krzeszowiec – wyróżnienie

Grupa C: od 16 do 19 lat (28 osób)

Piotr Pławner – I miejsce

Dominika Falger – II miejsce

Sebastian Gugala – III miejsce ex-aequo

Małgorzata Szuba – III miejsce ex-aequo

Ewa Pyrek – wyróżnienie

Małgorzata Pestka – wyróżnienie