Teresa Maria Księska-Falger

Prezes
Book AN Appointment

Teresa Księska-Falger

Prezes Towarzystwa Muzycznego im. Henryka Wieniawskiego w Lublinie

Na początku było Słowo… a muzyka powstała po to, aby wielbić Słowo…

Absolwentka Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej w Krakowie w klasie fortepianu prof. Tadeusza Żmudzińskiego. Uczestniczyła w kursach pianistycznych w Bejrucie, Weimarze, Dusznikach. Zdobyła nagrody akompaniatorskie na III, IV i V Międzynarodowym Konkursie Młodych Skrzypków im. Karola Lipińskiego i Henryka Wieniawskiego w Lublinie oraz Ogólnopolskim Konkursie im. Wofganga Amadeusza Mozarta w Gdańsku (1991).

W 1981 w wyniku przewodu artystycznego uzyskała stopień adiunkta w zakresie pianistyki. Jako pianistka koncertowała w wielu miastach Polski, a także w Libanie, Niemczech, Danii, Holandii, Szwecji, na Ukrainie, we Włoszech, na Węgrzech, w Austrii i w Korei Południowej.
Jest autorką wielu felietonów i recenzji muzycznych, które publikowała na łamach Kuriera Lubelskiego, Kameny, kwartalniku Ethos Instytutu Jana Pawła II KUL oraz w Wydawnictwie Lubelskim.

W swojej karierze zawodowej kierowała Wydziałem Artystycznym Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej oraz pełniła funkcję zastępcy dyrektora Teatru im. Juliusza Osterwy w Lublinie. Równie bogate są jej osiągnięcia jako pedagoga klasy fortepianu i dyrektora Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. K. Lipińskiego w Lublinie (w latach 1982 – 1991). W Filharmonii im. H. Wieniawskiego w Lublinie w latach 1996–2003 była dyrektorem naczelnym, a także – w okresie 1997–2009 – dyrektorem artystycznym. W czasie swojej kadencji doprowadziła do ukończenia prac budowlanych związanych z nową siedzibą Filharmonii przy ul. Marii Curie-Skłodowskiej 5 oraz instalacją organów Firmy Alexander Schuke z Poczdamu. Reaktywowała znaczące dla miasta i regionu festiwale: Nałęczowskie Divertimento i Lubelski Wrzesień Muzyczny. Wprowadziła do repertuaru Orkiestry Symfonicznej Filharmonii im. H. Wieniawskiego w Lublinie dzieła G. Mahlera, A. Brucknera, H.M. Góreckiego, W. Kilara, W. Lutosławskiego, K. Pendereckiego, H. Warsa, E. Czernego, M. Dubaja, P. Hindemitha, estradowe wersje oper G. Verdiego, G. Donizettiego, G. Pucciniego, P. Czajkowskiego. Dzięki jej staraniom, w 1997 roku, Filharmonia w Lublinie włączyła się w ogólnopolską ideę organizacji festiwalu sztuki współczesnej pod nazwą Lubelskie Forum Sztuki Współczesnej im. Witolda Lutosławskiego. Zorganizowała występy orkiestry Filharmonii Lubelskiej poza granicami kraju: w Holandii (1998), w Niemczech (1997, 2001, 2002), w Danii (2000, 2001, 2004), we Włoszech (2000, 2001, 2004), w Korei Południowej (1999 – dwukrotnie), w Austrii (2003). Stworzyła warunki finansowe i organizacyjne do nagrania przez zespół symfoniczny Filharmonii siedmiu płyt.

W latach 2009 – 2010 prowadziła Festiwal Spotkań Kultur CAPER LUBLINENSIS. Za swoje osiągnięcia zawodowe była wielokrotnie wyróżniana i nagradzana przez władze państwowe i samorządowe, m.in. przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, który w 2005 roku uhonorował ją brązowym medalem Zasłużony Kulturze Gloria Artis.
Od 12 marca 2010 r. sprawuje funkcję prezesa Towarzystwa Muzycznego im. Henryka Wieniawskiego w Lublinie.

Od maja 2010 prowadzi cykl koncertów muzyki klasycznej w „Studiu Classic” Radia Lublin oraz Festiwal Harmonie Starego Miasta.

W styczniu 2011 otrzymała zaszczytny tytuł Bene Meritus Terrae Lublinensi. Od września 2012, co roku organizuje autorski projekt Międzynarodowy Festiwal – Andrzej Nikodemowicz – czas i dźwięk, którego pierwsza edycja znalazła się w dziesiątce najważniejszych wydarzeń kulturalnych Lublina.

W roku 100. urodzin Witolda Lutosławskiego, z jej inicjatywy odbył się cykl ośmiu wielkich koncertów Spotkania z Lutosławskim. Wydarzenie wsparło finansowo Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Miasto Lublin.

Marzeniem Teresy Księskiej – Falger jest Lubelska Akademia Muzyki, w której uczyliby wybitni pedagodzy z Polski i Europy; uczelnia, dająca szansę rozwoju wielu istniejącym instytucjom kultury Lublina i makroregionu, budująca naturalne zaplecze kadrowe dla szkolnictwa artystycznego wszystkich szczebli.