XII Międzynarodowy Kurs Muzyczny

Lublin 30.08. – 04.09.2021

Wykładowcy:


Prof. Dominika Falger – skrzypce

Universität für Musik und Darstellende Kunst w Grazu
MUSIK UND KUNST PRIVATUNIVERSITÄT DER STADT WIEN
(język wykładowy: polski, niemiecki, angielski, rosyjski)


Prof. Beata Bilińska – fortepian

Akademia Muzyczna w Katowicach
(język wykładowy: polski, rosyjski, angielski)


Prof. Wladislaw Winokurow– skrzypce

Primarius Gliere Quartet
Universität für Musik und Darstellende Kunst w Grazu
(język wykładowy: rosyjski, niemiecki, ukraiński, angielski)

Prof. Patrycja Wachowicz– pianista, akompaniator

Akademia Muzyczna Poznań

Informacje:

 www.wieniawski.lublin.pl
Towarzystwo Muzyczne im. H. Wieniawskiego w Lublinie

Rynek 17

tel. 81 53 284 19
wieniawskisociety@wp.pl

Teresa Księska-Falger tel.: +48 602 233 296
Ryszard Heliasz tel.: +48 81 53 284 19

Organizator nie zapewnia Uczestnikom zakwaterowania i wyżywienia.

DO POBRANIA:

Karta zgłoszenia

The 12th International Music Course

Lublin 30.08. – 04.09.2021

Lecturers:


Prof. Dominika Falger – violin

Universität für Musik und Darstellende Kunst w Grazu
MUSIK UND KUNST PRIVATUNIVERSITÄT DER STADT WIEN
(classes in Polish, German, English and Russian)


Prof. Beata Bilińska – piano

Music Academy in Katowice
(classes in Polish, Russian and English


Prof. Wladislaw Winokurow– violin

Primarius Gliere Quartet
Universität für Musik und Darstellende Kunst w Grazu
(classes in Russian, German, Ucrainian and English)

Prof. Patrycja Wachowicz– pianist, accompanist

Music Academy in Poznań

Information:

 www.wieniawski.lublin.pl
Towarzystwo Muzyczne im. H. Wieniawskiego w Lublinie

Rynek 17

tel. 81 53 284 19
wieniawskisociety@wp.pl

The Organizer does not provide accommodation and meals for Participants.

FILES TO DOWNLOAD:

Application Form