Regulamin bezpieczeństwa i zasad funkcjonowania podczas XI Ogólnopolskiego Konkursu Młodych Skrzypków im. St. Serwaczyńskiego w trakcie epidemii wirusa SARS-CoV-2

Szanowni Państwo! W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną oraz zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwa Rozwoju oraz Głównego Inspektora Sanitarnego publikujemy Regulamin bezpieczeństwa i zasad funkcjonowania podczas Konkursu. Prosimy o zapoz...
Read More