IX Międzynarodowy Kurs Muzyczny Kozłówka 22 – 26.08.2018

Towarzystwo Muzyczne im. Henryka Wieniawskiego w Lublinie

IX MIĘDZYNARODOWY KURS MUZYCZNY

LUBLIN – KOZŁÓWKA 22 – 26.08.2018

 

WYKŁADOWCY:

Prof. Dominika Falger – skrzypce

Universität für Musik und Darstellende Kunst w Grazu

MUSIK UND KUNST PRIVATUNIVERSITÄT DER STADT WIEN

(język wykładowy: polski, niemiecki, angielski, rosyjski)

Prof. Beata Bilińska – fortepian

Akademia Muzyczna w Katowicach

(język wykładowy: polski, rosyjski, angielski)

prof. Wladislaw Winokurow – skrzypce

Primarius Gliere Quartet

(język wykładowy: rosyjski, niemiecki, ukraiński, angielski)

Akompaniator:

Prof. Patrycja Wachowicz – Akademia Muzyczna im. Ignacego Jana Paderewskiego

w Poznaniu

Informacje: www.wieniawski.lublin.pl

Towarzystwo Muzyczne im. H. Wieniawskiego w Lublinie, Rynek 17, tel. 81 53 284 19

KARTA ZGŁOSZENIOWA

PROSZĘ WYPEŁNIĆ PISMEM DRUKOWANYM

 1. Imię i nazwisko …………………………………………………………………………………………………………

 2. Wiek ………………………………………………………………………………………………………………………..

 3. Adres domowy/ do korespondencji………………………………………………………………………………

 4. Tel. stacjonarny…………………………………..Tel. Komórkowy……………………………………………..

 5. E-mail………………………………………………………………………………………………………………………

 6. Szkoła/Miejscowość/Nazwisko pedagoga …………………………………………………………………….
  ………………………………………………………………………………………………………………………………..

 7. Profesor/Instrument……………………………………………………………………………………………………..

 8. Zgłoszenie, wyłącznie drogą mailową!, wraz z dowodem wpłaty zaliczki w wysokości 300 należy przysłać do dnia 20 czerwca 2018 na adres:

wieniawskisociety@wp.pl

Teresa Księska-Falger tel.: +48 602 233 296

Ryszard Heliasz tel.: +48 81 53 284 19

Pozostałą kwotę należy wpłacić do dnia 30 lipca 2018 r.

Warunki Kursu

 1. Dzień przyjazdowy 22.08.2018 po obiedzie. Dzień wyjazdowy 26.08.2018 po śniadaniu.

 1. Każdy uczestnik ma zagwarantowanych 5 lekcji (45 min.)

 2. Koszt uczestnictwa bez zakwaterowania wynosi 800 zł.

 3. Koszt całkowity pobytu na kursie wynosi 1850 zł

(5 lekcji, zakwaterowanie w pokojach dwuosobowych i całodzienne wyżywienie)

Koszt pobytu opiekuna zakwaterowanie i wyżywienie – 900 zł

 1. Uczestnik kursu ma obowiązek przywieźć pulpit.

 2. Kierownictwo kursu nie ponosi odpowiedzialności za wypadki i kradzieże.

 3. Zaleca się posiadanie przez uczestników kursu ubezpieczenia od kosztów leczenia.

 4. W przypadki rezygnacji z Kursu zaliczka w wysokości 300 zł nie podlega zwrotowi.

 5. Uczestnictwo kandydatów wraz z podaniem szczegółów zakwaterowania potwierdzone zostanie telefonicznie i drogą mailową.

Rezerwuję:

□ Kurs Muzyczny bez zakwaterowania – 800 zł

□ Kurs Muzyczny z zakwaterowaniem – 1850 zł

Numer konta bankowego:

Towarzystwo Muzyczne im. H. Wieniawskiego, Rynek 17, 20-111 Lublin

Bank PEKAO S.A. III O/Lublin , Nr 18 1240 2382 1111 0000 3895 8111

 

Miejscowość/Data: Podpis uczestnika/ Podpis Rodziców:

 

Dokumenty do pobrania: | regulamin | regulations |

 

The 9th International Music Course

LUBLIN/KOZŁÓWKA 22.08.-26.08.2018

LECTURERS:

Prof. Dominika Falger – violin

Universität für Musik und Darstellende Kunst in Graz

MUSIK UND KUNST PRIVATUNIVERSITÄT DER STADT WIEN

(classes in Polish, German, English and Russian)

Prof. Beata Bilińska – piano

Music Academy in Katowice

(classes in Polish, Russian and English)

Prof. Wladislaw Winokurow – violin

Primarius Gliere Quartet

(classes in Russian, German, Ucrainian and English)

Prof. Patrycja Wachowicz – Akademia Muzyczna im. Ignacego Jana

Paderewskiego w Poznaniu

Informacje: www.wieniawski.lublin.pl

Towarzystwo Muzyczne im. H. Wieniawskiego w Lublinie, Rynek 17, tel. 81 53 284 19

ENTRY FORM

TO BE FILLED IN CAPITAL LETTERS 

 1. Name and surname ……………………………………………………………………………………………………..

 2. Age……………………………………………………………………………………………………………………………

 3. Permanent address/address for correspondance……………………………………………………………….

 4. Landline…………………………………………Mobile phone………………………………………………………

 5. E-mail………………………………………………………………………………………………………………………..

 6. School/Location/Teacher’s name…………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………

 1. Professor/Instrument…………………………………………………………………………………………………….

 2. Entry form is to be sent by email only together with confirmation of advance 150 EURO by June 20, 2018 to the address

wieniawskisociety@wp.pl

Teresa Księska-Falger tel.: +48 602 233 296

Ryszard Heliasz tel.: +48 81 53 284 19

The rest of the entrance fee must be pay by July 31, 2018

General terms

 1. Arrival on 22.08.2018 after lunch. Departure on 26.08.2018 after breakfast.

 2. Each participant will receive 5 classes of 45 min.

 3. Cost without accommodation and meals is 300 EURO.

 4. Total cost of the course is 600 EURO

(5 classes, accommodation in double room and meals)

Cost for protector – full board and accomodation – 300 EURO

5. Course participants have to bring music stands.

6. Management of the course does not take responsibility for accidents and robberies.

7. It is advised to have health insurance.

Bank account details:

Towarzystwo Muzyczne im. H. Wieniawskiego, Rynek 17, 20-111 Lublin

Bank PEKAO S.A. III O/Lublin , Nr 53 1240 2382 1978 0010 2493 0092

Swift code: PKOPPLPW

Iban: PL 53 1240 2382 1978 0010 2493 0092

 1. Advance payment is not to be returned in case you cancel your participation in the course.

 2. Enrollment in the course will be confirmed by phone and email.

I reserve:

Music Course without accommodation and meals – 300 EURO

Music Course: 600 EURO

Place/Date: Signature of participant/ Signature of parents:

Polecane artykuły